ไอเดียนักศึกษาสุดแจ่ม Passion Fashion ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Home / กิจกรรม / ไอเดียนักศึกษาสุดแจ่ม Passion Fashion ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

Are you ready? เตรียมพบกับผลงานภาพถ่ายแฟชั่นของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ที่นำผลงานของนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่นเป็นผู้ออกแบบและตัดเย็บเอง โดยถูกรวบรวมและนำเสนอในรูปแบบใหม่ที่สร้างสรรค์ ภายใต้คอนเซ็ป Passion Fashion (Fashion Graphic Design Photobook Project) ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2559

2

ไอเดียนักศึกษาสุดแจ่ม Passion Fashion ม.เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

1

ฝากติดตามผลงานของน้องๆ นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครด้วยนะคะ

เรียบเรียงโดย teen.mthai.com