ทุนเรียนฟรี! ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มอบทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน

Home / กิจกรรม / ทุนเรียนฟรี! ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มอบทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน

ทีนเอ็มไทยมีข่าวดีมาแจ้งให้เพื่อนๆ ได้ทราบกันอีกแล้วค่ะ สำหรับเพื่อนๆ คนไหนที่เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สาย วิทย์-คณิต และมีความใฝ่ฝันอยากเป็นนักบินหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ตอนนี้ทางบริษัทไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ เปิดโอกาสให้เพื่อนๆ เข้ารับการศึกษาต่อที่สถาบันการบินพลเรือน ซึ่งต้องมีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ แต่ยังขาดในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการเล่าเรียน  ทุนเรียนฟรี! ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มอบทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน

ทุนเรียนฟรี! ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มอบทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน

ทุนเรียนฟรี! ไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มอบทุนการศึกษา สถาบันการบินพลเรือน

เนื่องด้วยทางฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ มีความประสงค์จะมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นการศึกษา มัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนการเรียน วิทย์-คณิต เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อที่สถาบันการบินพลเรือน ในหลักสูตร ช่างอากาศยาน (Aircraft Maintenance) ประจำปีการศึกษา๒๕๕๙

คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับทุนการศึกษา

๑. กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ แผนกวิทย์-คณิต

๒. มีผลการเรียนดี โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ

๓. มีความประพฤติดี มีความกตัญญูต่อบุพพการี ฐานะทางบ้านยากจน

๔. ผู้สมัครต้องสอบผ่านการคัดเลือกของสถาบันการบินพลเรือนด้วยตนเอง โดยทางฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์ จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการสอบให้

๕. ภายหลังจากจบการศึกษา จะได้รับการบรรจุเข้าเป็นพนักงาน สังกัดฝ่ายวิศวกรรม บริษัทไทยแอร์เอเชีย เอ๊กซ์

หรือหากท่านใดพบเห็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รบกวนช่วยกระจายข่าว ติดต่อแจ้งข้อมูลได้ที่ chaturongi@airasia.com