ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน 2558

Home / กิจกรรม / ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน 2558

ปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย เดือนพฤศจิกายน 2558

Screen Shot 2558-11-03 at 11.20.23 AM

ภาษาจีนเบื้องต้น

คณะศิลปศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ เปิดคอร์สสอน “ภาษาจีนเบื้องต้น” วันที่ 3-14 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-12.00 น. โทร.0-2954-7300 ต่อ 462

 

พระกฐินพระราชทาน

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดนำผ้าพระกฐินพระราชทานไปถวายพระสงฆ์ซึ่งจำพรรษา ณ วัดปทุมวนารามราชวรวิหาร วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 เวลา 17.00 น. ณ ศาลาพระเกี้ยว โทร.0-2218-0184, 0-2218-0161 หรือ www.cca.chula.ac.th

 

สอบวัดระดับภาษาจีน

คณะศิลปศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ ชวนนักศึกษา อบรมหลักสูตร โครงการเตรียมความพร้อมสอบวัดระดับภาษาจีน วันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-15.00 น. โทร.0-2954-7300 ต่อ 462

 

MB Open House

สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล ม.มหิดล ขอเชิญร่วมงาน “MB Open House” วันที่ 6 พฤศจิกายน 2015 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล โทร. 0-2441-9003-7 ต่อ 1328

 

วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย

อบรมหลักสูตร วิศวกรรมป้องกันอัคคีภัย รุ่นที่ 41 วันที่ 7-29 พฤศจิกายน 2558 ณ อาคารบุญสม สุวชิรัตน์ (อาคาร 9) ชั้น 2 ห้อง 9205 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

 

อบรมภาษาอังกฤษ

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ จัดอบรมภาษาอังกฤษ วันนี้-9 พฤศจิกายน 2558 โทร.0-2260-1661, 0-2260-1770-7, 0-2649-5000 ext. 16292, 16220-21, 16219

 

งานวิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ จัดงาน วิศิษฏศิลปินสรรพศิลป์สโมสร  วันที่ 14-17 พฤศจิกายน 2558 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดตามรายละเอียดที่ http://wisitcu.chula.ac.th/

 

DICOM and Imaging Archive

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดอบรมความรู้เฉพาะทางคอมพิวเตอร์ DICOM and Imaging Archive วันที่ 17–18 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง CC402 ชั้น 4 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์ ม.มหิดล วิทยาเขตพญาไท โทร. 092-256-1570

 

เทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ม.บูรพา เชิญร่วมงานเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ตรีสิกขสถานพัชรสมโภช วันที่ 19 และ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.00-17.00น. ณ หอประชุมธำรง บัวศรี โทร.0-3810-2120 ถึง 2123

 

RSUIP Chinese Camp

วิทยาลัยนานาชาติจีน ม.รังสิต จัดกิจกรรม RSUIP Chinese Camp วันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 ณ วิทยาลัยนานาชาติจีน และ The Pine Resort  จังหวัดปทุม โทร. 0-2997-2200-30 ต่อ 3452

 

 

ติดตามข้อมูลปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัยเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสาร Campus Star V.30

Facebook :www.facebook.com/campusstar