ทีนวาไรตี้

โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง


เพื่อนๆ รู้กันไหมว่า ก่อนที่จะมาเป็นโรงเรียนในแบบปัจจุบันนี้ สมัยก่อนเขามีการจัดตั้ง มีที่มาอย่างไร โรงเรียนอะไรเก่าแก่ที่สุด!!? ทั้ง ชาย-หญิง วันนี้ teen.mthai มีข้อมูลน่าสนใจเกี่ยวกับ?ประวัติโรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ไม่ใช่แค่โรงเรียน ชาย-หญิง เท่านั้นนะคะ ยังมีเกร็ดน่ารู้เกี่ยวกับการศึกษาอีกมายมาฝากเพื่อนๆ กันด้วยคะ ^^

ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mthai

โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง

ที่เพื่อนๆ teen.mthai รู้กันดีอยู่แล้วว่า การศึกษา การก่อตั้งโรงเรียน เริ่มขึ้นตั้งแต่สมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๔?และสืบเนื่องจากการมีชาวต่างประเทศ ได้เริ่มเข้ามาติดต่อ ทางสัมพันธไมตรี ทางการค้า และเข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ ตั้งแต่ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ต่อมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ นำวิทยาการต่างๆ? ของชาวตะวันตก ก็ได้เข้ามาเผยแพร่มากขึ้น

 • เริ่มมีการสอนหนังสือภาษาอังกฤษ ขึ้นในพระบรมมหาราชวังแก่เชื้อพระวงศ์ฝ่ายใน และนอกจากนี้ ยังมีการเรียนวิชาการต่างๆ? เช่น การต่อเรือกำปั่น วิชาแพทย์ วิชาเครื่องจักรกล การเดินเรือ และการถ่ายภาพ เป็นต้น
 • ในขณะเดียวกัน ในแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ นั่นเอง คณะมิชชั่นนารีโดยการนำของหมอบรัดเลย์ ได้นำเอาการพิมพ์หนังสือ และเครื่องพิมพ์เข้ามาในประเทศสยาม จึงได้?มีการพิมพ์หนังสือภาษาไทยขึ้น ออกจำหน่ายจ่ายแจก แก่ประชาชนทั่วไป และแบบเรียนภาษาไทยอย่าง จินดามณี ประถม ก กา ประถม มาลา ก็ได้ถูกจัดพิมพ์ขึ้นด้วย ดังนั้น การศึกษาจึงได้แพร่หลาย และสะดวกขึ้นกว่าที่เจยเป็นมา?(หนังสือแบบเรียนภาษาไทยเล่มแรกของไทย คือ?จินดามณี ต่อมามีเพิ่มอีก 2 เล่ม คือ ประถม ก กา และ ประถม มาลา )
 • ทรงโรงเรียนหลวงขึ้นในพระบรมมหาราชวัง คือ?“โรงเรียนนายทหารมหาดเล็ก”?ก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็น“โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ”

ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mthai

โรงสกูล (school)?หรือ โรงเรียนหลวง?โรงเรียนแรกของเมืองไทย

 • หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงขึ้นครองราชสมบัติ ในปีพุทธศักราช 2411 ต่อมาอีกไม่กี่ปี ในปีพุทธศักราช 2414 พระองค์ท่านได้โปรดเกล้าฯ ให้?ตั้งโรงเรียนขึ้นเป็นครั้งแรกในสยาม สถานที่ดังกล่าวนี้ คือ รงสกูลหลวง (โรงเรียนหลวง) และ?โรงเรียนหลวงสอนภาษาอังกฤษ
 • โรงสกูลหลวง ตั้งอยู่ข้างโรงละครเก่าในสนาม วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยครูใหญ่คนแรกก็คือ?หลวงสารประเสริฐ?ปลัดกรมอาลักษณ์ (นามจริง “น้อย? อาจารยางกูร? ต่อมา ได้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็น “พระศรีสุนทรโวหาร”) และโปรดฯ ให้ตั้งโรงเรียนหลวงสอนภาษาอังกฤษสำหรับสอนภาษาอังกฤษ ให้กับสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ และหม่อมเจ้าต่างกรม ที่ทรงได้เรียนภาษาไทยแล้ว โดยตั้งอยู่ที่ตึกสองชั้น ข้างประตูพิมานไชยศรี ด้านทิศตะวันออก มีนายฟรานซิส? ยอร์ช? แปเตอร์สัน? เป็นครูผู้สอน

โรงเรียนสวนนันทอุยาน (กำเนิด “โรงเรียน” ที่มีคุณลักษณะ เป็นโรงเรียนอย่างแท้จริง)

 • ต่อมาเมื่อนาย ฟรานซิส? ยอร์ช? แปเตอร์สัน? ครูสอนภาษาอังกฤษ กราบทูลฯ ขอลากลับยุโปร ในปีพุทธศักราช 2419 โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ จึงต้องเลิกไป จนกระทั่งในปี พุทธศักราช 2422 จึงทรงโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษขึ้นมาใหม่? ณ พระราชวัง นันนทอุทยาน? เรียกชื่อว่า “โรงเรียนนันทอุทยาน” หรือ “โรงเรียนสวนนันทอุยาน“? โดยโปรดฯ ให้หมอแมคฟาร์แลนด์ (S.G. Mc. Farland) มิชชั่นนารีชาวอเมริกัน ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ และมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง จำนวน 8 ท่าน ทำหน้าที่ควบคุม ดูและจัดการ? และนี่คือกำเนิด “โรงเรียน” ที่มีคุณลักษณะ เป็นโรงเรียนอย่างแท้จริง แทนการเรียนตามวัด หรือบ้าน อย่างที่เคยเป็นมา

ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai1322472158

โรงเรียนวัดแห่งแรกของไทย

ในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว?ได้มีพระราชปรารภให้จัดตั้งโรงเรียนขึ้นหลายแห่ง แต่?ส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนสำหรับราชนิกูลหรือบุตรหลานของข้าราชการ?พระองค์จึงได้ทรงโปรดฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร ตั้งโรงเรียนหลวงขึ้น เพื่อให้บุตรหลานของเหล่าราษฎรได้เล่าเรียน

 • ในปี 2427? ที่ได้?มีการตั้งโรงเรียนเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ?โรงเรียนหลวง สำหรับราษฎร ขึ้นตามวัดหลายแห่งทั้งในพระนคร และตามหัวเมืองสำคัญ ๆ? ดังนั้น รงเรียนหลวงสำหรับราษฎรแห่งแรกจึงถือกำเนิดขึ้น ที่กรุงเทพฯ นี่เอง ณ?วัดมหรรณพาราม? ถนนตะนาว ตำบลเสาชิงช้า? อำเภอพระนคร? โรงเรียนหลวงสำหรับราษฎร แห่งแรกนี้ ก็คือ “โรงเรียนวัดมหรรณพาราม” หรือ “โรงเรียนวัดมหรรณพ์” โดยเปิดสอนในระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นประถมศึกษาแบบสหศึกษา

(ประเพณีไทยเรา ชอบส่งลูกหลานไปเป็นลูกศิษย์พระที่วัด การตั้งโรงเรียนในวัด จึงเป็นการปลูกฝังให้ราษฎรส่งบุตรหลานของตน เข้ามาเรียนหนังสือ โดยไม่มีความรังเกียจโรงเรียน)

โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

โรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย (เอกชน)

เพื่อนๆเคยได้ยินและรู้จัก โรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตร กันบ้างรึเปล่า? ซึ่งประกอบไปด้วย?โรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ 4 สถาบันของประเทศไทยคะ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย?โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ นั่นเอง ..

 • โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย?(Bangkok Christian College หรือ BCC) เป็นโรงเรียน (เอกชน) เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย?ปัจจุบันมีอายุ 161 ปี ก่อตั้งขึ้นในปี?พ.ศ. 2395 (ค.ศ. 1852) โดยคณะคณะมิชชันนารีอเมริกันเพรสไบทีเรียน?ถือเป็น โรงเรียนชายล้วนแห่งแรกในประเทศไทย

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

โรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย (รัฐบาล)

 • โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย?(Suankularb Wittayalai School หรือ S.K.) เป็นโรงเรียนรัฐบาลแห่งแรกของประเทศไทย เปิดสอนเฉพาะนักเรียนชายในระดับชั้นมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นปี?พ.ศ. 2425 ปัจจุบันมีอายุ 131 ปี

โรงเรียนเทพศิรินทร์ ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

 • โรงเรียนเทพศิรินทร์?(Debsirin School /ท.ศ. หรือ DS) ได้รับการสถาปนาจาก องค์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2428 ปัจจุบันมีอายุ 128 ปี?ด้วยพระราชปรารภที่จะทำนุบำรุงการศึกษาเล่าเรียนให้เจริญแพร่หลายขึ้นโดยรวดเร็ว จึงทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดการศึกษาสำหรับราษฎรขึ้น โดยมีตึกเรียนหลังแรก?(ตอนแรกนั้นโรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่วัด)?ได้รับการออกแบบให้มีศิลปะเป็นแบบโกธิคซึ่งถือว่าเป็นอาคารศิลปะโกธิคยุคแรกและมีที่เดียวในประเทศไทย โดยสมเด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอเจ้าฟ้านริศรานุวัดติวงศ์เป็นผู้ออกแบบ และในการนี้?พระยาโชฏึกราชเศรษฐี?ได้บริจาคทุนทรัพย์เพื่อสร้างตึกอาคารเรียนขึ้นด้านข้างของตึกเรียนหลังแรกอีกด้วย

โรงเรียนอัสสัมชัญ ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

โรงเรียนของชาวยุโรปแห่งแรกในประเทศไทย?(เอกชน)

 • โรงเรียนฝรั่งโรงแรกๆ คือ โรงเรียนอัสสัมชัญ (Assumption College หรือ AC) เป็นโรงเรียนที่เก่าแก่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศ?(โรงเรียนเอกชน)?ก่อตั้งโดยโดยบาทหลวงเอมิล กอลมเบต์?วันที่?16 กุมภาพันธ์?พ.ศ. 2428?ปัจจุบันมีอายุ 128 ปี

โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

โรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกในประเทศไทย?(เอกชน)

? ? ?ในเรื่องการศึกษาของหญิงไทย แต่เดิมไม่นิยม ที่จะให้สตรี เล่าเรียนทางหนังสือ นอกจากจะเรียนรู้ในเรื่อง ของการบ้านการเรือน เท่านั้น จะมีสตรีที่เล่าเรียนความรู้ ในด้านหนังสืออยู่บ้าง ก็เฉพาะสตรีชั้นสูงในรั้วในวังเท่านั้น จนกระทั่งมาถึงยุคสมัยของกรุงรัตนโกสินทร์ ภายหลังรัชกาลที่ 4 จึงได้มีการยอมรับที่จะให้สตรีสามัญ สามารถเล่าเรียนทางหนังสือ เกิดขึ้น

 • ?”โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง”?ถูกก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2417 ?โดยคณะมิชชั่นนารีชาวอเมริกัน เป็น?โรงเรียนหญิงล้วนแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งต่อมาโรงเรียนแห่งนี้ ก็คือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย ในปัจุบัน
 • โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย?(Wattana Wittaya Academy) ปัจจุบันมีอายุ 139 ปี?ตั้งอยู่ที่ 67 สุขุมวิท 19 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนากรุงเทพมหานคร?10110
 • เดิมมีชื่อเรียกว่า “โรงเรียนกุลสตรีวังหลัง” ตั้งอยู่บริเวณพระราชวังหลัง ขณะนั้นเป็นส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลศิริราช?เป็นโรงเรียนสตรีประจำ และโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของประเทศไทย โดยมิสซิสแฮเรียต เอ็มเฮาส์ เป็นครูใหญ่คนแรก มีจุดมุ่งหมายจัดการเรียนการสอนด้านการอ่านเขียน การศึกษาคริสตจริยธรรม และวิชาเย็บปักถักร้อย ซึ่งเป็นวิชาสำหรับกุลสตรีสมัยนั้น

โรงเรียนเสาวภาผ่องศรี ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

โรงเรียนหญิงแห่งแรกในประเทศไทย?(รัฐบาล)

 • พ.ศ.?2440? สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ โปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง โรงเรียนเสาวภาผ่องศรีขึ้น จากพระนามเดิมของพระองค์ ตรงบริเวณที่เป็นวัง ของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์? ข้างโรงเรียนราชินี ปากคลองตลาดในเวลานี้ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ เป็นโรงเรียนไป-กลับ
 • ต่อมา พ.ศ.?2444? เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม โรงเรียนบำรุงสตรีวิชา โรงเรียนสตรีของรัฐบาลแห่งแรก เปิดทำการสอน สถานที่ตั้งของโรงเรียนแห่งนี้ก็คือ บ้านเดิมของขุนหลวงพระยาไกรสีห์ (เปล่ง? เวภาระ)? ที่ตำบลบ้านหม้อ

(ภายหลัง โรงเรียนเสาวภาผ่องศรี ได้ยุบรวมกับ?โรงเรียนบำรุงสตรีวิชา?กลายเป็น โรงเรียนเสาวภา?ในเวลาต่อมา)

โรงเรียนราชินี ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai

โรงเรียนประจำหญิงล้วนแห่งแรกในประเทศไทย?(เอกชน)?

 • พ.ศ.?2423? พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงเรียนสุนันทาลัยขึ้น ที่ปากคลองตลาด เพื่อเป็นอนุสาวรีย์ แด่สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา กุมารีรัตน์ แต่ตั้งอยู่ไม่นาน โรงเรียนประจำสำหรับสตรีแห่งแรก ที่จัดตั้งขึ้น ก็มีอันต้องเลิกล้มไป
 • ต่อมา พ.ศ.?2448? สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ? ได้โปรดฯ ให้ตั้งโรงเรียนสตรีขึ้นอีกแห่งหนึ่ง ที่ตรงบริเวณตึก มุมถนนอัษฎางค์ กับถนนจักรเพชร? ตำบลปากคลองตลาด แล้วพระราชทานนามว่า “โรงเรียนราชินี”?(RJ)?แต่ในเวลาต่อมา ได้ย้ายไปอยู่ที่ข้างวังหน้า ข้างวังพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนเรศวรฤทธิ์? ตรงข้ามกับโรงพยาบาลทหารบก ที่ถนนพระอาทิตย์? จนถึงปี พุทธศักราช 2449? จึงย้ายมาอยู่ที่ตึก สุนันทาลัย? ปากคลองตลาด? หรือในสถานที่ตั้งปัจจุบันนี้เอง การก่อตั้งรวม?ปัจจุบันมีอายุ 133 ปี

ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhaiโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์

โรงเรียนคอนเวนต์เก่าแก่ในประเทศไทย

 • โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ซึ่งสร้างในปี 2448 , โรงเรียนซางตาครู้สคอนแวนต์ซึ่งสร้างในปี 2449 และโรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ถูกสร้างขึ้นเป็นอันดับที่ 3 สร้างในปี 2450?เป็นโรงเรียนหนึ่งในเครือของคณะภคินี เซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร?กลุ่มคณะนักบวชสตรีในคริสต์ศาสนาที่เดินทางมาจากฝรั่งเศสเมื่อปี?พ.ศ. 2441?เข้ามาเผยแพร่ธรรมและช่วยส่งเสริมงานพัฒนาสังคมไทยด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลและการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ยากไร้
 • ในช่วงแรกโรงเรียนรับนักเรียนจากบุตรและธิดาชาวยุโรป?ที่เข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทย ซึ่งหลักสูตรการศึกษาจะเน้นทางด้านภาษา?ใช้ภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก ในด้านวิชาการจะเน้นการศึกษาเช่น?คณิตศาสตร์?วิทยาศาสตร์?ประวัติศาสตร์?ภูมิศาสตร์?จริยธรรม?วาดเขียน?ดนตรี?และการฝีมือ หลังจากนั้นบรรดาคหบดี ข้าราชการ และพ่อค้าชาวไทยได้ให้ความสนใจและเริ่มนิยมส่งบุตรหลานของตนมาเข้ารับการศึกษาในโรงเรียน?ประวัติ โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง teen.mhai
 • ในสมัยก่อนนั้น?โรงเรียนคอนแวนต์?ถือว่าเป็นอีกโรงเรียนหนึ่งที่?พวกผู้ดีมีสตางค์นิยมส่งลูกเข้าโรงเรียนฝรั่งเพราะสอนภาษาอังกฤษดี อบรมเรื่องระเบียบวินัย และความสะอาดเรียบร้อย ภาษาไทยเรียนวันละชั่วโมงเดียว ใช้หนังสือดรุณศึกษาที่ฝรั่งเขียนวิชา นอกนั้นเป็นภาษาอังกฤษ
 • ส่วน ค่าเล่าเรียน โรงเรียนคอนแวนต์?ราคาสูงมาก! ถ้าเทียบกับโรงเรียนหญิงระดับดีในขณะนั้นเลยทีเดียว

เกร็ดน่ารู้?โรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตร

 • เพื่อนๆเคยได้ยินและรู้จัก โรงเรียนในกลุ่มจตุรมิตร กันบ้างรึเปล่า? ซึ่งประกอบไปด้วย?โรงเรียนชายล้วนเก่าแก่ 4 สถาบันของประเทศไทยคะ ได้แก่ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย?โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย โรงเรียนเทพศิรินทร์ และโรงเรียนอัสสัมชัญ นั่นเอง ..
 • ซึ่งในทุกๆ?2 ปี จะมีการแข่งขันฟุตบอลประเพณีจตุรมิตรสามัคคี ระดับมัธยมศึกษา ระหว่าง 4 โรงเรียนชายล้วน?เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคีของครูอาจารย์ นักเรียน ทั้งฝ่ายนักกีฬา ฝ่ายกองเชียร์ และยังรวมไปถึงกลุ่มศิษย์เก่าอีกด้วย

เขียนเรียบเรียงโดย teen.mthai

อ้างอิง?allknowledges,สยามอารยะ,haab.catholic,wikipedia

โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย?ชาย-หญิง

โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง

โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง


select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
 • 24
  โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง
  0 vote
  ...รู้ไว้...
 • 23
  โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง
  0 vote
  อรุณประดิษฐ เพชรบุรี เปิด มา 140 กว่าปีแล้ว
 • 22
  โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง
  0 vote
  โรงเรียนคอนเวนต์เก่าแก่ในประเทศไทย
  น่าจะเป็นอัสสัมชัญคอนแวนต์มากกว่านะคะ
  เพราะอัสสัมชัญคอนแวนต์เปิดทำการสอนในปี พ.ศ.2447
  และเปิดอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ.2448ค่ะ
 • 21
  โรงเรียนเก่าแก่ที่สุดของไทย ชาย-หญิง
  0 vote
  โรงเรียนอัสสัมคอนแวนต์เป็นโรงเรียนแรกในเครือเซนต์ปอลไม่ใช่หรอค่ะ เพราะตอนครบรอบ 100 ปี อัสสัมชัญฉลองก่อน ตามด้วยซางตาครู้ส และก็เซนโย จำได้เลยเพราะต้องไปร่วมงาน 3 ปี 3 โรงเรียน

  http://web2.asc.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=62&Itemid=91
แสดงความคิดเห็น
แนบรูปภาพ
แแนบวีดีโอ
ใส่การ์ตูน

หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
Teen Talk
ต้อนรับเดือนสุดหลอน Happy Halloween Day

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

ภาพถ่ายจริง สาวญี่ปุ่นยุคโบราณถ่ายรูปแอ๊บแบ๊ว
ภาพถ่ายจริง สาวญี่ปุ่นยุคโบราณถ่ายรูปแอ๊บแบ๊ว
ตอนแรกที่ได้เห็นถึงกับตกใจกันเ...
เขาว่าเด็กไม่พูดโกหก 8 เรื่องหลอนที่ไม่คิดว่าเด็กจะพูดออกมา
ไม่รู้สวยหรือหลอน นักเรียนมะกันแปลงโฉมแต่งแฟชั่นย้อนยุค
20 เรื่องจริงคนเหนือมนุษย์
20 เรื่องจริงคนเหนือมนุษย์
ถ้าลองให้เพื่อนๆ จินตนาการเกี่...
18 เรื่องจริงของมนุษย์เมนส์
18 เรื่องจริงของมนุษย์เมนส์
มนุษย์เมนส์ เกิดจากธรรมชาติของ...

ร่วมโหวตสุดยอดดาวโรงเรียน

Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

เขาว่าเด็กไม่พูดโกหก 8 เรื่องหลอนที่ไม่คิดว่าเด็กจะพูดออกมา
ภาพถ่ายจริง สาวญี่ปุ่นยุคโบราณถ่ายรูปแอ๊บแบ๊ว