หน้าแรก ธงชาติ

List
Grid

คลิก!! ติดตามข่าวสาร :

  • ธงชาติอาเซียน

    สัญลักษณ์ อาเซียน คือ ต้นข้าวสีเหลือง 10 ต้นมัดรวมกันไว้ หมายถึง ประเทศสมาชิกรวมกัน เพื่อมิตรภาพและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน สีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง ข้อมูล teen.mthai.com อ้างอิง บ้านจอมยุทธ์ ธงชาติอาเซียน?ธงชาติลาว ธงชาติลาว?มีชื่อเรียกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือน?ได้รับการออกแบบขึ้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย มหาสิลา วีระวงส์ นักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่ของชาวลาว สีแดง หมายถึง เลือดแห่งการต่อสู้เพื่ออิสรภาพของชาวลาว สีน้ำเงิน หมายถึง ความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ของชาติ พระจันทร์สีขาว เป็นสัญลักษณ์ของดวงจันทร์ลอยเด่นเหนือลำน้ำโขง และหมายถึงเอกภาพของชาติภายใต้การปกครองของรัฐบาลพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (พรรคคอมมิวนิสต์ลาว) หรือหมายถึงการกลับมารวมกันอีกครั้งของชาวลาวสองฝั่งโขง ธงชาติอาเซียน?ธงชาติบรูไน ธงชาติบรูไน?” บรูไนดารุสซาลาม ” (แปลว่า นครแห่งสันติสุข) ลักษณะของ?ธงชาติบรูไน?เป็น ธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีขาวและสีดำวางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปยังมุมล่างด้านปลายธง?โดยสีขาวอยู่บน สีดำอยู่ล่าง […]
    27 ธ.ค. 2555 92,788 1
  • เพลงชาติ ธงชาติ ทั่วโลก

    เพลงชาติ ใด เก่าแก่ที่สุดในโลก? คำถามนี้ ยากจะตอบ เพราะหลาย เพลงชาติ ไม่อาจระบุวันเดือนปีของการถือกำเนิดของ เพลงชาติ ของตนได้แน่ชัด คืออาจจะเกิดเพลงขึ้นมาตามความนิยมของคนในประเทศก่อน ซึ่งคนในประเทศรู้จักกันดี ร้องเพลงนั้นได้ แต่มาประกาศใช้เป็น เพลงชาติ ในภายหลัง หรือ บาง เพลงชาติ ทำนองสร้างขึ้นมาก่อนคำร้อง ตอนนั้นยังไม่ใช่ เพลงชาติ และบาง เพลงชาติ คำร้องหรือบทกลอน เขียนขึ้นมาก่อนทำนอง ตอนนั้นยังไม่ใช่ เพลงชาติ ไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อม ๆ กัน ทำให้เปรียบเทียบกับ เพลงชาติ ทั่วไปได้ยาก เพลงชาติ?ธงชาติ ทั่วโลก เพลงชาติ เป็นบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้น เพื่อปลุกเร้าให้หวนระลึกถึงหรือสรรเสริญประวัติศาสตร์ชาติ ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ หรือการต่อสู้ของชนในชาติ โดยได้รับการยอมรับจากรัฐบาลของชาตินั้นๆ อย่างเป็นทางการ หรือด้วยความตกลงใจร่วมกันของประชาชนในชาติว่า เพลงดังกล่าวเป็น เพลงประจำชาติ ของตน ในหนังสือ ? เพลงชาติ ? โดย สุกรี เจริญสุข ได้กล่าวถึง […]
    27 ธ.ค. 2555 30,582 0