การศึกษา

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา


เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

น้องๆ ที่สนใจเรียนเอกภาษาเกาหลีในระดับอุดมศึกษา คงจะมี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหนึ่งในตัวเลือกการสอบเข้ากันใช่ไหมคะ เพราะในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษาเกาหลีเป็นสาขาวิชาเอกเพียงไม่กี่แห่ง?ขยับเข้ามาใกล้ๆ เราจะมาทำความรู้จักกับเอกภาษาเกาหลี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จากการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม อาจารย์ใจดีประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา ไปพร้อมๆ กันค่ะ!

เอกภาษาเกาหลีที่ ม.บูรพา เริ่มต้นจากการเปิดสอนเป็นวิชาโท เมื่อ พ.ศ.2542 แล้วได้รับความสนใจมากจนทุกวันนี้กลายมาเป็น สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนมีเพียงวิชาเอก ภาคปกติเท่านั้น! ปัจจุบันมีอาจารย์ชาวไทย 5 ท่าน (กำลังศึกษาต่อ 1 ท่าน) อาจารย์ชาวเกาหลี 4 ท่าน และมีพี่ๆ บัณฑิตที่จบไปแล้วทั้งสิ้น 9 รุ่น

ที่มา :: พีรีย์นุช สมิงวรรณ

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรสาขาวิชาเกาหลีที่ ม.บูรพา รายวิชาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มตามทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีวิชาทักษะรวม อาจารย์ชาวไทยจะรับหน้าที่สอนในระดับต้น ส่วนในระดับสูงขึ้นมาหน่อยอาจารย์ชาวเกาหลีจะเป็นผู้สอน กลุ่มวิชาทักษะการอ่าน เช่น

 • วิชาโครงสร้างภาษาเกาหลี (อาจารย์ชาวไทย)
 • กลุ่มทักษะการฟัง พูดและเขียน (อาจารย์ชาวเกาหลี)
 • พอช่วงภาคเรียนที่สองของชั้นปีที่ 3 จะเน้นสอนวิชาที่ต้องนำไปใช้ในวิชาชีพมากขึ้น เช่น การแปลเกาหลี การสื่อสารเกาหลีเชิงวิชาชีพ ภาษาเพื่อการโรงแรม และเพื่อมัคคุเทศก์

นอกจากนี้ยังเสริมด้วยวิชาด้านวัฒนธรรม วรรณกรรม สัมมนา สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th

สร้างประสบการณ์ด้วยกิจกรรม

ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกาหลีอย่าง ” วันฮันกุกอึยนาล ” (Korean’s Day) ก็จะมีการใส่ชุดฮันบก ถ่ายรูป การแสดงรำพัดเกาหลี ทำกิมจิ ทำอาหารเกาหลี รวมไปถึงการเต้นโคฟเวอร์ศิลปินเกาหลี

ในทุกๆ ปียังมีการพานิสิตเอกเกาหลีไปร่วมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี และเข้าร่วมงานของชุมชนชาวเกาหลีตามโอกาส ทั้งยังสร้างความคุ้นเคยและความผูกพันกับภาษาเกาหลีด้วยการตั้งชื่อเป็นภาษาเกาหลีให้นิสิตทุกคน

กิจกรรมทางวิชาการก็เด่นไม่แพ้กัน ทางสาขาได้ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในงานสัมมนาระดับชาติที่เกี่ยวกับเกาหลีหรือการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีด้วย

เรียนดี มีทุนให้

ทาง มหาวิทยาลัยบูรพา?มีทุนให้นิสิตนักศึกษาเยอะจริงๆ ค่ะ เริ่มกันที่ทุนแลกเปลี่ยนก่อนเลยนะคะ

 • – มหาวิทยาลัยชุงนัม (เมืองแทจอน) มีทุนแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 10 เดือน (2ภาคเรียน) จำนวน 5 ทุนต่อปีและระยะเวลา 4 เดือน (1ภาคเรียน) จำนวน 2 ทุนต่อปี
 • – มหาวิทยาลัยชุงอัง (จังหวัดคย็องกิ)ทุนแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 4 เดือน (1ภาคเรียน) จำนวน 2 ทุนต่อเทอม
 • – มหาวิทยาลัยแทกู (เมืองคย็องซาน)เป็นการเข้าค่ายระยะสั้น 10 วัน

ทุนการศึกษาอื่นๆ นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปี เช่นทุนของ AKS, ทุนจากสถานทูตเกาหลี ฯลฯ แต่ถ้าหากสนใจจะไปศึกษาภาษาเกาหลีภาคฤดูร้อน ก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ม.คย็องฮี (โซล), ม.ชุงนัม (เมืองแทจอน), ม.คังวอน (จังหวัดคังวอน)

ยังค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ นอกเหนือจากทุนแลกเปลี่ยนแล้ว ยังมีทุนการศึกษาที่ทางม.บูรพาได้รับความกรุณาจากท่านภิกษุณีวัดฮันมาอึมซอนวอน สุขุมวิท กรุงเทพฯ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตเอกภาษาเกาหลีอีกด้วย

การเรียนภาษาเกาหลีที่ประเทศเกาหลีจะหนักกว่าที่ไทย อาจารย์จึงต้องคัดเลือกนิสิตที่สมัครชิงทุนจากนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดี มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทัศนคติ การวางตัว อุปนิสัยที่ดี อาจารย์กระซิบมาว่าบางรุ่นแทบจะได้ทุนกันครึ่งห้องเลยทีเดียว

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

อยากเรียนเอกเกาหลีที่ มหาวิทยาลัยบูรพา?ต้องทำอย่างไร

เนื่องจากมีจำนวนผู้สนใจเรียนมาก ทางสาขาจึงต้องจำกัดจำนวนนิสิตให้เหมาะสมเพราะเกรงว่าจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง โดยเปิดสอนแค่ภาคปกติ
มีการรับนิสิตจากแอดมิดชั่นกลางจำนวนหนึ่ง และรับตรง (12 จังหวัดภาคตะวันออก) อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วย คุณสมบัติของนิสิตก็ยึดจากเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ทำคะแนนให้ดีเข้าไว้ เราก็จะสามารถเข้าเรียนในเอกที่เราต้องการได้

จุดเด่นของ เอกเกาหลี?มหาวิทยาลัยบูรพา?

เอกเกาหลีมีจำนวนผู้สอบเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ทางสาขาสามารถรับได้จำนวนจำกัด เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรของม. บูรพาจะมีการปรับปรุงทุกๆ 4 ปี ลดวิชาที่ล้าสมัยหรือไม่เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันลงไป และเพิ่มรายวิชาที่น่าสนใจเข้ากับสถานการณ์ของโลก

จบเอกเกาหลี มีงานทำ

อาจารย์อุไรวรรณกล่าวว่ากระแสเกาหลีฟีเวอร์ในประเทศไทยยังคงแรงดีไม่มีตก ถ้าเรียนจนสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ดี มีงานรองรับเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นพวกบริษัทสัญชาติเกาหลี ล่าม เกมออนไลน์เกาหลี อุตสาหกรรมบันเทิง และไปเป็นนักแปลกันเยอะมาก

ฝากถึงเด็กๆ หรือผู้สนใจด้านการเรียนภาษาเกาหลี

?เชื่อว่าทุกภาษาเรียนยากหมด ต้องใช้ความพยายาม อดทน ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เด็กๆ ที่ชอบดารานักร้องเกาหลี อาจจะเห็นว่าการเรียนภาษาเกาหลีเป็นเรื่องสนุก แต่เมื่อมาเรียนจริงอาจจะเจอการท่องศัพท์เยอะ หรือไวยกรณ์ยากๆ แล้วก็ท้อถอดใจกันไป อาจารย์อยากบอกว่า เราชอบดารานักร้องเกาหลี แต่ไม่จำเป็นต้องเรียนเอกเกาหลีก็ได้ แค่ขอให้เรียนในสิ่งที่ตนเองถนัด
?แต่นิสิตเอกเกาหลีของเราบางคน เริ่มต้นจากการชอบนักร้องเกาหลี แล้วเด็กๆก็พยายามใช้ความชอบตรงนี้เป็นแรงฮึด ผลักดันให้มุมานะ เรียนเกาหลีจนสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ ก็รู้สึกดีใจที่เขาประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการเรียน?

ศูนย์เกาหลีศึกษา คืออะไร

มหาวิทยาลัยบูรพามีหน่วยงานชื่อศูนย์เกาหลีศึกษา ที่ศูนย์เกาหลีศึกษาจะดูแลด้านวิชาการเป็นหลัก เช่น การจัดประชุมสัมมนาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเกาหลี โดยเฉพาะระดับภูมิภาคอาเซียน+ออสเตรเลีย มีการจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยทุกปี รวมไปถึงการทำโครงการร่วมกับองค์กรต่างๆ ในประเทศเกาหลีและยังเป็นศูนย์จำหน่ายพจนานุกรม ไทย-เกาหลี และ เกาหลี-ไทยที่นำเข้าจากเกาหลี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ksc.buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม


 • เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  0 vote
  avatar
  อยากไปเรียนมากเลย แต่ไม่เคยเรียนภาษาเกาหลีมาก่อนไม่มั่นใจว่าจะสอบเข้าได้ไหม emoticonemoticon
 • เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  0 vote
  avatar
  เด็ก ม.บูเก่งคับ
  น่าเสียดาย... มีแฟนกันหมดแล้ว
 • เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  0 vote
  avatar
  สาขาวิชาภาษาเกาหลี เอาเกรดเฉลี่ยตอนมอปลายเท่าไหรคะ
 • เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  0 vote
  avatar
  อย่าเพียงแค่เรียนภาษาเกาหลี !! คุณต้องสามารถพูดได้ และ ต้องมีการนำไปใช้ได้จริง จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด

  ให้ ?สถาบันทองอินทร์? เป็นผู้ช่วยด้านภาษากาหลีส่วนตัวของคุณสิคะ

  จะดีแค่ไหน ถ้าผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษา รวมทั้งยังมีเวลาเรียนให้เลือกตามความต้องการและความสะดวกของผู้เรียนเอง โดยมีอาจารย์มากประสบการณ์ให้เลือกทั้งอาจารย์คนไทยและเจ้าของภาษานั้นๆ ดังนั้น ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า จะสามารถพูดภาษาได้เหมือนเป็นเจ้าของภาษาอย่างแน่นอน

  อีกทั้ง สถาบันนำเสนอราคาที่คุ้มค่า และประสิทธิภาพสูงสุด โดย นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การทำงาน การท่องเที่ยว หรือเรียนต่อต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมสอนวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีให้นักเรียนอีกด้วย

  ที่สถาบัน มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ชี้แนะ และ แกไขปัญหา ต่างๆ รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องการเรียน การสอบแข่งขันต่างๆ รวมไปถึงการเรียนต่อต่างประเทศอีกด้วย

  โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ ไม่ได้แค่สอนภาษา แต่เราช่วยให้นักเรียนสามารถผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึง สถานที่เรียนก็เดินทางมาได้สะดวกด้วย รถไฟฟ้าBTS สถานีราชเทวี พนักงานต้อนรับอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม และ ยินดีให้บริการเสมอคะ.

  โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์
  Thong-In Phone Language Institute
  www.thonginphone.com
  www.facebook.com/thonginphone
  121/77 เชิงสะพานหัวช้าง ถนนพญาไท
  เขตราชเทวี กทม. 10400

  02-2511250, 02-2511288,086-3692124
  thonginphone@hotmail.com
 • เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  0 vote
  avatar
  อยากเรียนพิเศษค่ะ มีใครพอจะสอนมั่งคะ
 • เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  0 vote
  avatar
  มีปัญหาอะไรหรือป่าวครับ คห.1 รุ่นน้อง รุ่นพี่ จาก ม.บู เอกเกาหลี ไม่เคยมีใครไปศึกษาที่เกาหลีเเล้วทำให้ประเทศไทยอายนะครับ
  ...ตัวคุณควรใช้ภาษาไทยให้ถูกก่อนครับ แยกแยะได้ไหมครับว่าอันไหนภาษาพูดอันไหนภาษาเขียน
 • เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  0 vote
  avatar
  ดักดานอยู่ในไทยไปเหอะ คห.1 เรียนภาษา มืงก้อได้งานทำเกี่ยวกับภาษานั้นๆ ได้งานแปล เป็นล่าม ... เยอะแยะ อย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์ โลกนี้ไม่ได้มีประเทศไทยแค่ประเทศเดียวไอ้ควาย
 • เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  0 vote
  avatar
  ไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนไทยอยู่กับกะลากับกรอบที่ตัวเองสร้างขึ้นมา นอกจากภาษาไทยที่ใช้กันมาตั้งแต่เกิดแล้ว ในประเทศนี้ ยังมีสอนภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส บลาๆ ในระดับ ประถม - มัธยมด้วย ( ต้องไปด่าหลักสูตรมั้ยคะ ?? ) และในระดับมหาวิทยาลัย ก็ยังมีทั้งแบบ Inter อีกด้วย และแยกเอก ภาษาอีกมากกกมายย ( แล้วแต่ความต้องการเพื่อสายงานหรือความชอบส่วนบุคคุล ) แต่ ม.บูเค้าเจาะลึกลงไปอีก เอิ่มมม เค้าผิดหรอคะ ? เอิ่มๆๆๆๆๆ และ เอิ่มมม ถ้าประเทศนี้มีคนแบบนี้ เยอะๆ อนาคตคงไม่ทันใครล่ะค่ะ ^ ^
 • เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  0 vote
  avatar
  เพราะว่าเมืองไทยมีอย่างอีกข้างล่างไง
  ถึงไม่เจริญสักที คิดได้ยังไงวะ
  อีโง่
 • เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา
  0 vote
  avatar
  เอาภาษาพ่อภาษาแม่ อ่านให้ถูกเขียนให้ถูกก่อนดีกว่ามั้ย ไปแล้วอ่ายต่างชาติวะ ชาติตัวเองไม่รักไปรักชาติไหนก็ไม่รู้ หน้าฏ้ไม่ให้แล้ว
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน

หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
Teen Talk
ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

12 วลี
12 วลี "ฉันไม่เข้าใจ" พูดยังไงไม่ให้ฝรั่งงง!
เวลาเจอฝรั่งที่เข้ามาคุยกับเรา...
การเงินการลงทุนอาชีพในฝันเรียนยังไงให้สนุกมาดูกัน!
5 สูตรคณิตที่จะช่วยให้การคิดเลขดูง่ายขึ้นเยอะ!
5 สูตรคณิตที่จะช่วยให้การคิดเลขดูง่ายขึ้นเยอะ!
ใครที่ไม่ชอบวิชาคณิต หรือวิชาเ...
วันเปิดเทอม โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ขอนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น
มาดูสถิติแอดมิชชันย้อนหลัง ตั้งแต่ปี56 แอดฯไม่ติดกว่าหมื่น!

Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

ทำความรู้จัก นักแสดงวัยรุ่นหน้าใหม่ “มะเหมี่ยว พรชดา”
รู้หรือไม่! บนโลกใบนี้มีถึง 18 เพศกันแล้ว ถ้าไม่เชื่อมาดูกัน