การศึกษา

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา


เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

น้องๆ ที่สนใจเรียนเอกภาษาเกาหลีในระดับอุดมศึกษา คงจะมี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นหนึ่งในตัวเลือกการสอบเข้ากันใช่ไหมคะ เพราะในประเทศไทย มีมหาวิทยาลัยที่เปิดสอนภาษาเกาหลีเป็นสาขาวิชาเอกเพียงไม่กี่แห่ง?ขยับเข้ามาใกล้ๆ เราจะมาทำความรู้จักกับเอกภาษาเกาหลี ที่มหาวิทยาลัยบูรพา จากการสัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม อาจารย์ใจดีประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลี มหาวิทยาลัยบูรพา ไปพร้อมๆ กันค่ะ!

เอกภาษาเกาหลีที่ ม.บูรพา เริ่มต้นจากการเปิดสอนเป็นวิชาโท เมื่อ พ.ศ.2542 แล้วได้รับความสนใจมากจนทุกวันนี้กลายมาเป็น สาขาวิชาภาษาเกาหลี ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรที่เปิดสอนมีเพียงวิชาเอก ภาคปกติเท่านั้น! ปัจจุบันมีอาจารย์ชาวไทย 5 ท่าน (กำลังศึกษาต่อ 1 ท่าน) อาจารย์ชาวเกาหลี 4 ท่าน และมีพี่ๆ บัณฑิตที่จบไปแล้วทั้งสิ้น 9 รุ่น

ที่มา :: พีรีย์นุช สมิงวรรณ

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา เรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรสาขาวิชาเกาหลีที่ ม.บูรพา รายวิชาจะแบ่งออกเป็นกลุ่มตามทักษะ 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน เขียน มีวิชาทักษะรวม อาจารย์ชาวไทยจะรับหน้าที่สอนในระดับต้น ส่วนในระดับสูงขึ้นมาหน่อยอาจารย์ชาวเกาหลีจะเป็นผู้สอน กลุ่มวิชาทักษะการอ่าน เช่น

 • วิชาโครงสร้างภาษาเกาหลี (อาจารย์ชาวไทย)
 • กลุ่มทักษะการฟัง พูดและเขียน (อาจารย์ชาวเกาหลี)
 • พอช่วงภาคเรียนที่สองของชั้นปีที่ 3 จะเน้นสอนวิชาที่ต้องนำไปใช้ในวิชาชีพมากขึ้น เช่น การแปลเกาหลี การสื่อสารเกาหลีเชิงวิชาชีพ ภาษาเพื่อการโรงแรม และเพื่อมัคคุเทศก์

นอกจากนี้ยังเสริมด้วยวิชาด้านวัฒนธรรม วรรณกรรม สัมมนา สามารถดูรายละเอียดของหลักสูตรเพิ่มเติมได้ที่ http://www.huso.buu.ac.th

สร้างประสบการณ์ด้วยกิจกรรม

ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมเกาหลีอย่าง ” วันฮันกุกอึยนาล ” (Korean’s Day) ก็จะมีการใส่ชุดฮันบก ถ่ายรูป การแสดงรำพัดเกาหลี ทำกิมจิ ทำอาหารเกาหลี รวมไปถึงการเต้นโคฟเวอร์ศิลปินเกาหลี

ในทุกๆ ปียังมีการพานิสิตเอกเกาหลีไปร่วมสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาเกาหลี และเข้าร่วมงานของชุมชนชาวเกาหลีตามโอกาส ทั้งยังสร้างความคุ้นเคยและความผูกพันกับภาษาเกาหลีด้วยการตั้งชื่อเป็นภาษาเกาหลีให้นิสิตทุกคน

กิจกรรมทางวิชาการก็เด่นไม่แพ้กัน ทางสาขาได้ส่งเสริมให้นิสิตมีส่วนร่วมในงานสัมมนาระดับชาติที่เกี่ยวกับเกาหลีหรือการประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีด้วย

เรียนดี มีทุนให้

ทาง มหาวิทยาลัยบูรพา?มีทุนให้นิสิตนักศึกษาเยอะจริงๆ ค่ะ เริ่มกันที่ทุนแลกเปลี่ยนก่อนเลยนะคะ

 • - มหาวิทยาลัยชุงนัม (เมืองแทจอน) มีทุนแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 10 เดือน (2ภาคเรียน) จำนวน 5 ทุนต่อปีและระยะเวลา 4 เดือน (1ภาคเรียน) จำนวน 2 ทุนต่อปี
 • - มหาวิทยาลัยชุงอัง (จังหวัดคย็องกิ)ทุนแลกเปลี่ยน ระยะเวลา 4 เดือน (1ภาคเรียน) จำนวน 2 ทุนต่อเทอม
 • - มหาวิทยาลัยแทกู (เมืองคย็องซาน)เป็นการเข้าค่ายระยะสั้น 10 วัน

ทุนการศึกษาอื่นๆ นั้นก็ขึ้นอยู่กับแต่ละปี เช่นทุนของ AKS, ทุนจากสถานทูตเกาหลี ฯลฯ แต่ถ้าหากสนใจจะไปศึกษาภาษาเกาหลีภาคฤดูร้อน ก็จะได้รับสิทธิ์ลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษา เช่น ม.คย็องฮี (โซล), ม.ชุงนัม (เมืองแทจอน), ม.คังวอน (จังหวัดคังวอน)

ยังค่ะ ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ นอกเหนือจากทุนแลกเปลี่ยนแล้ว ยังมีทุนการศึกษาที่ทางม.บูรพาได้รับความกรุณาจากท่านภิกษุณีวัดฮันมาอึมซอนวอน สุขุมวิท กรุงเทพฯ มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตเอกภาษาเกาหลีอีกด้วย

การเรียนภาษาเกาหลีที่ประเทศเกาหลีจะหนักกว่าที่ไทย อาจารย์จึงต้องคัดเลือกนิสิตที่สมัครชิงทุนจากนิสิตชั้นปีที่ 3 ที่มีผลการเรียนดี มีการสอบสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาทัศนคติ การวางตัว อุปนิสัยที่ดี อาจารย์กระซิบมาว่าบางรุ่นแทบจะได้ทุนกันครึ่งห้องเลยทีเดียว

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

เรียนเกาหลีที่มหาวิทยาลัยบูรพา

อยากเรียนเอกเกาหลีที่ มหาวิทยาลัยบูรพา?ต้องทำอย่างไร

เนื่องจากมีจำนวนผู้สนใจเรียนมาก ทางสาขาจึงต้องจำกัดจำนวนนิสิตให้เหมาะสมเพราะเกรงว่าจะดูแลได้ไม่ทั่วถึง โดยเปิดสอนแค่ภาคปกติ
มีการรับนิสิตจากแอดมิดชั่นกลางจำนวนหนึ่ง และรับตรง (12 จังหวัดภาคตะวันออก) อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งจะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วย คุณสมบัติของนิสิตก็ยึดจากเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ทำคะแนนให้ดีเข้าไว้ เราก็จะสามารถเข้าเรียนในเอกที่เราต้องการได้

จุดเด่นของ เอกเกาหลี?มหาวิทยาลัยบูรพา?

เอกเกาหลีมีจำนวนผู้สอบเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ทางสาขาสามารถรับได้จำนวนจำกัด เพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ หลักสูตรของม. บูรพาจะมีการปรับปรุงทุกๆ 4 ปี ลดวิชาที่ล้าสมัยหรือไม่เข้ากับสถานการณ์ในยุคปัจจุบันลงไป และเพิ่มรายวิชาที่น่าสนใจเข้ากับสถานการณ์ของโลก

จบเอกเกาหลี มีงานทำ

อาจารย์อุไรวรรณกล่าวว่ากระแสเกาหลีฟีเวอร์ในประเทศไทยยังคงแรงดีไม่มีตก ถ้าเรียนจนสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ดี มีงานรองรับเยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นพวกบริษัทสัญชาติเกาหลี ล่าม เกมออนไลน์เกาหลี อุตสาหกรรมบันเทิง และไปเป็นนักแปลกันเยอะมาก

ฝากถึงเด็กๆ หรือผู้สนใจด้านการเรียนภาษาเกาหลี

?เชื่อว่าทุกภาษาเรียนยากหมด ต้องใช้ความพยายาม อดทน ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง เด็กๆ ที่ชอบดารานักร้องเกาหลี อาจจะเห็นว่าการเรียนภาษาเกาหลีเป็นเรื่องสนุก แต่เมื่อมาเรียนจริงอาจจะเจอการท่องศัพท์เยอะ หรือไวยกรณ์ยากๆ แล้วก็ท้อถอดใจกันไป อาจารย์อยากบอกว่า เราชอบดารานักร้องเกาหลี แต่ไม่จำเป็นต้องเรียนเอกเกาหลีก็ได้ แค่ขอให้เรียนในสิ่งที่ตนเองถนัด
?แต่นิสิตเอกเกาหลีของเราบางคน เริ่มต้นจากการชอบนักร้องเกาหลี แล้วเด็กๆก็พยายามใช้ความชอบตรงนี้เป็นแรงฮึด ผลักดันให้มุมานะ เรียนเกาหลีจนสามารถใช้ภาษาเกาหลีได้ ก็รู้สึกดีใจที่เขาประสบความสำเร็จและมีความสุขกับการเรียน?

ศูนย์เกาหลีศึกษา คืออะไร

มหาวิทยาลัยบูรพามีหน่วยงานชื่อศูนย์เกาหลีศึกษา ที่ศูนย์เกาหลีศึกษาจะดูแลด้านวิชาการเป็นหลัก เช่น การจัดประชุมสัมมนาทั้งในระดับชาติ และนานาชาติที่เกี่ยวข้องกับเกาหลี โดยเฉพาะระดับภูมิภาคอาเซียน+ออสเตรเลีย มีการจัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลีระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยทุกปี รวมไปถึงการทำโครงการร่วมกับองค์กรต่างๆ ในประเทศเกาหลีและยังเป็นศูนย์จำหน่ายพจนานุกรม ไทย-เกาหลี และ เกาหลี-ไทยที่นำเข้าจากเกาหลี ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ksc.buu.ac.th

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไรวรรณ จิตเป็นธม คิม


แวะมาพูดคุยทักทายกันก่อนจ้า

 • เด็ก ม.บูเก่งคับ
  น่าเสียดาย… มีแฟนกันหมดแล้ว

  โดยคุณ : Uric , เขียนเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2013 เวลา 12:41,
 • สาขาวิชาภาษาเกาหลี เอาเกรดเฉลี่ยตอนมอปลายเท่าไหรคะ

  โดยคุณ : Laksana , เขียนเมื่อ 20 ตุลาคม 2013 เวลา 20:21,
 • อย่าเพียงแค่เรียนภาษาเกาหลี !! คุณต้องสามารถพูดได้ และ ต้องมีการนำไปใช้ได้จริง จึงจะได้ประโยชน์สูงสุด

  ให้ ?สถาบันทองอินทร์? เป็นผู้ช่วยด้านภาษากาหลีส่วนตัวของคุณสิคะ

  จะดีแค่ไหน ถ้าผู้เรียนสามารถเลือกเรียนภาษา รวมทั้งยังมีเวลาเรียนให้เลือกตามความต้องการและความสะดวกของผู้เรียนเอง โดยมีอาจารย์มากประสบการณ์ให้เลือกทั้งอาจารย์คนไทยและเจ้าของภาษานั้นๆ ดังนั้น ผู้เรียนมั่นใจได้ว่า จะสามารถพูดภาษาได้เหมือนเป็นเจ้าของภาษาอย่างแน่นอน

  อีกทั้ง สถาบันนำเสนอราคาที่คุ้มค่า และประสิทธิภาพสูงสุด โดย นักเรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน การทำงาน การท่องเที่ยว หรือเรียนต่อต่างประเทศ มีการจัดกิจกรรมสอนวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีให้นักเรียนอีกด้วย

  ที่สถาบัน มีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำ ชี้แนะ และ แกไขปัญหา ต่างๆ รวมถึงอำนวยความสะดวกในเรื่องการเรียน การสอบแข่งขันต่างๆ รวมไปถึงการเรียนต่อต่างประเทศอีกด้วย

  โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์ ไม่ได้แค่สอนภาษา แต่เราช่วยให้นักเรียนสามารถผ่านขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึง สถานที่เรียนก็เดินทางมาได้สะดวกด้วย รถไฟฟ้าBTS สถานีราชเทวี พนักงานต้อนรับอัธยาศัยดี ยิ้มแย้ม และ ยินดีให้บริการเสมอคะ.

  โรงเรียนสถาบันภาษาทองอินทร์
  Thong-In Phone Language Institute
  http://www.thonginphone.com
  http://www.facebook.com/thonginphone
  121/77 เชิงสะพานหัวช้าง ถนนพญาไท
  เขตราชเทวี กทม. 10400

  02-2511250, 02-2511288,086-3692124
  thonginphone@hotmail.com

  โดยคุณ : thonginphoe , เขียนเมื่อ 17 กันยายน 2013 เวลา 17:40,
 • อยากเรียนพิเศษค่ะ มีใครพอจะสอนมั่งคะ

  โดยคุณ : Peetzera , เขียนเมื่อ 15 พฤษภาคม 2013 เวลา 23:42,
 • มีปัญหาอะไรหรือป่าวครับ คห.1 รุ่นน้อง รุ่นพี่ จาก ม.บู เอกเกาหลี ไม่เคยมีใครไปศึกษาที่เกาหลีเเล้วทำให้ประเทศไทยอายนะครับ
  …ตัวคุณควรใช้ภาษาไทยให้ถูกก่อนครับ แยกแยะได้ไหมครับว่าอันไหนภาษาพูดอันไหนภาษาเขียน

  โดยคุณ : armtb , เขียนเมื่อ 30 เมษายน 2013 เวลา 12:31,
 • ดักดานอยู่ในไทยไปเหอะ คห.1 เรียนภาษา มืงก้อได้งานทำเกี่ยวกับภาษานั้นๆ ได้งานแปล เป็นล่าม … เยอะแยะ อย่าคิดว่าไม่มีประโยชน์ โลกนี้ไม่ได้มีประเทศไทยแค่ประเทศเดียวไอ้ควาย

  โดยคุณ : kunchaaymax , เขียนเมื่อ 25 เมษายน 2013 เวลา 01:28,
 • ไม่น่าเชื่อว่ายังมีคนไทยอยู่กับกะลากับกรอบที่ตัวเองสร้างขึ้นมา นอกจากภาษาไทยที่ใช้กันมาตั้งแต่เกิดแล้ว ในประเทศนี้ ยังมีสอนภาษา อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส บลาๆ ในระดับ ประถม – มัธยมด้วย ( ต้องไปด่าหลักสูตรมั้ยคะ ?? ) และในระดับมหาวิทยาลัย ก็ยังมีทั้งแบบ Inter อีกด้วย และแยกเอก ภาษาอีกมากกกมายย ( แล้วแต่ความต้องการเพื่อสายงานหรือความชอบส่วนบุคคุล ) แต่ ม.บูเค้าเจาะลึกลงไปอีก เอิ่มมม เค้าผิดหรอคะ ? เอิ่มๆๆๆๆๆ และ เอิ่มมม ถ้าประเทศนี้มีคนแบบนี้ เยอะๆ อนาคตคงไม่ทันใครล่ะค่ะ ^ ^

  โดยคุณ : ใจแคบเกิน , เขียนเมื่อ 23 เมษายน 2013 เวลา 21:51,
 • เพราะว่าเมืองไทยมีอย่างอีกข้างล่างไง
  ถึงไม่เจริญสักที คิดได้ยังไงวะ
  อีโง่

  โดยคุณ : หมันไส้อีข้างล่าง , เขียนเมื่อ 23 เมษายน 2013 เวลา 21:48,
 • เอาภาษาพ่อภาษาแม่ อ่านให้ถูกเขียนให้ถูกก่อนดีกว่ามั้ย ไปแล้วอ่ายต่างชาติวะ ชาติตัวเองไม่รักไปรักชาติไหนก็ไม่รู้ หน้าฏ้ไม่ให้แล้ว

  โดยคุณ : aaaaa , เขียนเมื่อ 23 เมษายน 2013 เวลา 11:30,
Teen Talk
อัพเดทความเคลื่อนไหวทุกเรื่องราวของ "วัยทีน" ได้ที่ Teen.mthai.com

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

กยศ.ออกเกณฑ์ใหม่ กู้ให้ยาก จ่ายคืนง่าย
กยศ.ออกเกณฑ์ใหม่ กู้ให้ยาก จ่ายคืนง่าย
มีข่าวอัพเดทสำหรับน้องๆ นักเรี...
23 การเดินทางไปโรงเรียนที่อันตรายที่สุดในโลก
23 การเดินทางไปโรงเรียนที่อันตรายที่สุดในโลก
ถ้าเพื่อนๆ คิดว่า การที่เราต้อ...
ดาราฮอลลีวูด เขาทำอะไรกันระหว่างเรียน high school
ดาราฮอลลีวูด เขาทำอะไรกันระหว่างเรียน high school
วันนี้ทีนเอ็มไทยจะพาทุกคนมาดูก...
ปากกา smartpen เขียนบนกระดาษส่งเก็บไว้ในแท็บเล็ต ได้ด้วย
สพฐ. ออกแล้ว! ข้อบังคับครูห้ามให้การบ้านมากและยากเกินไป

ร่วมโหวตสุดยอดดาวโรงเรียน

Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

Hallo Show เฟ้นหาดาวดวงใหม่วัยทีน วัยใส
หล่อแต่เด็ก! น้องนัท หลานชาย โอ อนุชิต หน้าเหมือนณเดชน์