การศึกษา

ประวัตินางเสือง


ตอนนี้ได้มี การแสดงละครเวทีอิงประวัติศาสตร์ เรื่อง นางเสือง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ซึ่ง นางเสือง มีเนื้อหาสะท้อนบทบาทความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ?ที่ต้องการให้คนรุ่นหลัง ได้สืบทอดและพัฒนาให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน

หลายคนคงจะสงสัยกันว่า นางเสืองคือใคร ? teen.mthai จึงนำ ประวัตินางเสือง มาเป็น เกร็ดความรู้ เล็กๆ น้อยๆ ให้เพื่อนๆได้ทราบกันว่า ท่านคือใคร และมีความสำคัญอย่างไรกับประวัติศาสตร์ไทยบ้างคะ ^^

“พ่อกูชื่อขุนศรีอินทราทิตย์ แม่กูชื่อนางเสือง พี่กูชื่อบานเมือง กูพี่น้องท้องเดียวห้าคน ผู้ชายสาม ผู้หญิงสอง”
ตอนเรียน เพื่อนๆคงจะเคยได้ยินและอ่านประโยคนี้กันมาบ้าง ?ซึ่งประโยคนี้อยู่ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงนั่นเอง

ประวัตินางเสือง

ประวัตินางเสือง

 • นางเสือง?หรือที่ชาวสุโขทัยนิยมเรียกว่า?พระแม่ย่า?คือ พระมเหสีของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์?เป็นพระมารดาของพ่อขุนบาลเมือง?และพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 • นางเสืองเป็นสตรีไทยผู้ทรงอิทธิพลที่สุดสตรีไทยคนแรก ที่ปรากฏในประวัติศาสตร์เมื่อ 700 กว่าปีมาแล้วพระนามสลักอยู่บนหิน แต่ไม่มีนักประวัติศาสตร์คนใดเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางไว้เลย
 • ราชินีองค์แรก ผู้เคยร่วมสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. 1800 ผู้อยู่เบื้องหลังการกอบกู้อาณาจักรสุโขทัยให้พ้นจากการรุกรานของขอม?ได้รับความสนใจน้อยเหลือเกิน ประวัติศาสตร์บันทึกไว้เพียงไม่กี่บรรทัด ทั้ง ๆ ที่เป็นผู้อุ้มมหาราชมาก่อนใคร ๆ ทั้งหมดมัวแต่คำนึงถึงกษัตราธิราช จนไม่สนใจว่า สตรี คือ ครึ่งภาคของบุรุษ
 • นักเรียนท่องจำว่า กษัตริย์ไทยพระองค์แรก คือพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ แต่มิได้จดจำว่า พระราชินีคู่พระทัยของพ่อขุนพระองค์นั้นทรงพระนามเต็มว่ากระไรทำไมจึง ?นางเสือง? พระนามนี้ได้จากศิลาจารึก และตั้งแต่นั้นมา ก็ยังไม่เคยปรากฏว่ามีนักประวัติศาสตร์คนไหนเรียกชื่อเต็มของพระนางเลย ซึ่งตามความเหมาะสมอย่างน้องควรจะเป็น ?สมเด็จพระนางเจ้าเมือง พระบรมราชินี?
 • ถ้าจะอ้างว่าภาษาไทยสมัยนั้นมักใช้คำโดดเป็นคำไทยแท้ ก็แล้วเพราะเหตุใดคำว่า ?ศรีอินทราทิตย์? จึงมิใช่คำไทยแท้ หากแต่เป็นคำสันสกฤต ถึงแม้จะอ้างถ้อยคำตามจารึกของพ่อขุนรามคำแหงที่ว่า ?แม่กูชื่อนางเสือง? แล้วเลยถือว่า ?เสือง? คือพระนามเต็มแล้วก็ยังไม่ถูกต้องนัก เพราะนั่นเป็นเรื่องของลูกเรียกแม่ เรียกด้วยความรัก เรียกด้วยความเคารพ พ่อขุนรามคำแหงเรียกชื่อที่เรียกติดมาแต่ยังทรงพระเยาว์ เรียกแบบที่ง่ายที่สุด และรู้จักกันอย่างแพร่หลายที่สุด บางท่านว่า คำว่า?นาง? เป็นศักดิ์สูงสุดที่จะเรียกสตรีในสมัยสุโขทัยสูงกว่า ?อ้าย? สูงกว่า ?อี?

ประวัตินางเสืองนางเสืองคือใคร ??

 • ราชินีพระองค์นี้ คงเป็นชาวเมือง ?บางยาง? เพราะก่อนที่พ่อขุนบางกลางท่าวจะมาครองกรุงสุโขทัย ก็เคยเป็นเจ้าเมืองบางยางมาก่อนและเมื่อเป็นเจ้าเมือง ก็ย่อมมีพระอัครชายา และต้องเป็นคู่ทุกข์คู่ยากกันด้วย เพราะเป็นสมัยที่สร้างตัวสร้างเมือง และสร้างประเทศ ด้วยเหตุนี้ เมื่อพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ครองกรุงสุโขทัย ก็คงไม่เลือกเอาชาวสุโขทัยเป็นพระบรมราชินี แต่คงแต่งตั้ง
 • นางเสืองๆไม่ใช่ชาวสุโขทัย ที่พระองค์มาอุปภิเษกขึ้นใหม่ ก็คือ ศิลาจารึกวัดศรีชุมว่าที่ ??พ่อขุนบางกลางท่าวจึงเข้าเมือง พ่อขุนผาเมืองจึงอภิเษกพ่อขุนบางกลางท่าว เจ้าเมืองสุโขทัยให้ตั้งชื่อตนแก่พระสหายเรียกชื่อ ศรีอินทรบดินทราทิตย์ นามเดิมกมรเตงอัยผาเมือง เมื่อก่อนผีฟ้า เจ้าเมืองศรีโสธรปุระ ให้ลูกสารชื่อนางสีขรมหาเทวี กับขันไชยศรี ให้นามเกียรติแก่พ่อขุนผาเมืองเหียมพ่อขุนบางกลางท่าวได้ชื่อศรีอินทรบดินทราทิตย์ เพื่อพ่อขุนผาเมือง เอาชื่อตนให้แก่พระสหาย? จากข้อความนี้ จะเห็นได้ว่า ถ้าหากพ่อขุนบางกลางท่าวไม่มีพระอัครชายามาก่อน ก็คงจะกล่าวถึงการอุปภิเษกราชาสมรสในครั้งนี้ด้วยเป็นแน่

นางเสือง สตรีสวยสง่า

 • ข้อสันนิษฐานอันดับต่อไป ก็คือนางเสืองต้องเป็นคนสวย และเป็นการสวยที่เด่นและล้ำหน้าคนอื่น ๆ แน่ เพราะเจ้าเมืองมีอำนาจมาก ย่อมมีโอกาสที่จะเลือกได้เต็มที่ เนื่องจากในสมัยโบราณถือว่า หญิงมีความสำคัญน้อยกว่าชาย ดังนั้นรูปสมบัติฃองสตรีสมัยสุโขทัยจึงทรงคุณค่ายิ่ง โดยเฉพาะผู้จะเป็นอัครชายาของเจ้าเมือง

ประวัตินางเสือง

นางเสือง สตรีผู้ฉลาด รอบรู้

 • ในด้านคุณสมบัติ นางเสืองก็เป็นบุคคลที่ เฉลียวฉลาด รอบรู้ สังเกตได้จากราชบุตร คือพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งทรงความเป็นปราชญ์อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งเป็นมหาราชองค์แรก
 • เมื่อพระองค์เป็นโอรสของนางเสือง พระองค์ฉลาด พระราชมารดาก็ย่อมฉลาดด้วย ทำนองลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น สมัยนั้นกษัตริย์ต้องกรำอยู่กับการศึกและการปกครอง ต้องปล่อยให้งานบ้านงานเรือนตกเป็นหน้าที่ของมเหสี
 • นางเสืองเป็นพระราชินีที่รักโอรสธิดาเป็นพิเศษ มีความชำนาญในเรื่องการครองเรือนเป็นอย่างดี ข้อยืนยันสนับสนุนก็คือ ศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหงที่ว่า “มีกษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่บอกชื่อพ่อกูด้วยความภาคภูมิใจ มีกษัตริย์พระองค์ใดในโลกที่บอกชื่อแม่กูด้วยการให้เกียรติสตรี ยกย่อง เชิดชู มีพ่อขุนรามคำแหงเท่านั้นที่บอกด้วยภาษาไทยแท้ที่เป็นภาษาของพ่อกู”

นางเสือง คำสอนของแม่สู่ลูก

 • ข้อความเหล่านี้ แสดงว่า นางเสืองได้อบรมพระราชโอรสให้มีความกตัญญู เคารพบิดามารดา หรืออย่างน้อยก็เคารพผู้อาวุโส เช่นพระเชษฐา ?เมื่อชั่วพ่อกู กูบำเรอแก่พ่อกู กูได้ตัวเนื้อตัวปลา กูเอามาแก่พ่อกู กูได้หมากส้มหมากหวาน อันใดกินอร่อย กินดี กูเอามาแก่พ่อกู กูไปตีหน้าวังช้างได้ กูเอามาแก่พ่อกู กูไปท่บ้านท่เมือง ได้ช้างได้งวง ได้ป่าวได้นาง ได้เงินได้ทอง กูเอามาเวนแก่พ่อกู?
 • นางเสืองยังสอนราชบุตรให้เป็นคนกล้าหาญ เป็นคนกล้าที่ยอมเสี่ยงชีวิตได้เสมอ ถ้าเพื่อความกตัญญู ท่านคงจำจารึกนี้ได้ ?พ่อกูตาย ยังพี่กู กูพร่ำบำเรอแก่พี่กู ดังบำเรอแก่พ่อกู พี่กูตาย จึงได้เมืองแก่กูทั้งกลม? (ในอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช)
 • นางเสืองสอนราชบุตร ให้ตั้งอยู่ในธรรม เลิ่อมใสในพระบวรศาสนา ตอนนี้ศิลาจารึกว่า ?คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักมักทานมักทรงศีล มักโอยทาน พ่อขุนรามคำแหง เจ้าเมืองสุโขทัยนี้ ทั้งชาวแม่ชาวยเจ้า ท่วยปั่วท่วยนาง ลูกเจ้าลูกขุนทั้งสิ้นทั้งหลาย ทั้งผู้ชายผู้หญิง ฝูงท่วยมีศรัทธาในพระพุทธศาสน์ ทรงศีลเมื่อพรรษาทุกคน เมื่อออกพรรษา กรานกฐินเดือนหนึ่งจึงแล้ว?

ประวัตินางเสือง

ทำไมจึงเรียก นางเสือง ว่า พระแม่ย่า ?

 • นางเสือง หรือที่ชาวสุโขทัยนิยมเรียกว่า พระแม่ย่า มาจากศิลาจารึกหลักที่ 1 ได้กล่าวไว้ว่า ??…เบื้องหัวนอนเมืองสุโขทัยนี้มีกุฎี พิหาร ปู่ครู มีสรีดภงส์ มีป่าพร้าว มีป่าลาง มีป่าขาม มีน้ำโคก มีพระขพุงผี เทพดาในเขาอันนั้นเป็นใหญ่กว่าผีทุกผีในเมืองนี้ ขุนผู้ใดถือเมืองสุโขไทนี้แล้ ไหว้ดีพลีถูก เมืองนี้เที่ยง เมืองนี้ดี ผิไหว้บ่ดี พลีบ่ถูก ผีในเขาอันนั้นบ่คุ้มเกรงเมืองนี้หาย…?
 • คำว่า “พระขพุงผี” แปลว่าผีที่เป็นใหญ่กว่าผีทั้งหลาย ซึ่งมีการตีความว่าเป็น ผีพระแม่ย่า หรือนางเสืองนั่นเอง
 • สาเหตุที่เรียกว่า “พระแม่ย่า” เนื่องจาก คนสมัยก่อนนับถือกษัตริย์ว่าเป็นพ่อ ดังนั้นแม่ของพ่อ (กษัตริย์) จึงเรียกว่า ย่า แปลโดยรวมว่า ย่าผู้เป็นแม่ของพระมหากษัตริย์นั่นเอง
 • ต่อมามีการค้นพบเทวรูปที่สันนิษฐานว่าเป็นรูปสลักนางเสืองอยู่ที่ถ้ำพระแม่ย่าบนเขาพระแม่ย่า ในอุทยานแห่งชาติรามคำแหง และนำมาประดิษฐานไว้ที่ศาลพระแม่ย่าที่หน้าศาลากลางจังหวัดสุโขทัยจวบจนปัจจุบันนี้

แง่คิด จาก ประวัติศาสตร์ นางเสือง

“แง่คิดของเรื่อง?นางเสือง?ก็คือ คนไทยเรายอมอะไรก็ยอมได้ แต่ถ้าเสียความเป็นไทยไปแล้ว จะยอมไม่ได้ จะรวมตัวสามัคคีกัน ลุกขึ้นสู้เพื่อกอบกู้อิสรภาพ หรือเอกราชกลับคืนมาจนได้ เมื่อเกิดวิกฤตการณ์ต่างๆ ควรหันหน้ามาสามัคคีกันเพื่อความมั่นคงของชาติ”

เขียนและเรียบเรียง teen.mthai

อ้างอิง?unti-apairach.com,bangkokbiznews.com


 • ประวัตินางเสือง
  0 vote
  avatar
  เป็นอะไรที่เราภูมิใจที่เราเกิดมาเป็นลูกแม่ย่า เป็นลูกพ่อขุน
  เวลาได้กลับไปเยี่ยมบ้านขับรถผ่านยกมือไหว้ทุกครั้ง ขอบคุณมากที่นำเสนอ ขอให้มีเรื่องดีๆแบบนี้มาเสนอต่อไปนะ จะเป็นกำลังใจให้
 • ประวัตินางเสือง
  0 vote
  avatar
  มาแต่งเอาเองสมัย ร.4 ทั้งนั้นแหละ ศิลาจารึกก็ของทำขึ้นสมัย ร.4 ลวโลกทั้งเพ
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน

หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
Teen Talk
ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

รู้แล้ว! วิธีที่ทำให้
สุดยอด ละครวัยแสบฯ ได้เป็นต้นแบบเรื่องนักจิตวิทยาแก้ปัญหาในโรงเรียนแล้ว
ต้องรู้! 7 ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ยังขาดในการทำงาน
มาดอาจารย์สอนพิเศษ ของ สายป่าน อภิญญา
มาดอาจารย์สอนพิเศษ ของ สายป่าน อภิญญา
อีกหนึ่งสาวที่กำลังมีผลงานฮอตร...
สวยเก่งไม่ธรรมดา ดร.จ๋า ณัฐฐาวีรนุช กับบทบาทวิทยากร สอนนักศึกษา

Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

ย้อนวัยแสบซ่า ไวท์ ณวัชร์ หรือ ไวท์ Lovesick ศิษย์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญ
ใครๆ ก็อยากรู้จักเธอ น้องใบตอง รร.นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมฯ