การศึกษา

10 มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด


มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด

10 มหาวิทยาลัยบูรพา

ม.บู แตกหน่อมาจาก มศว และพัฒนาไปไกลเกินกว่าจะเป็นแค่วิทยาเขต บูรพาปัจจุบันเปิดสอนในทุกสาขา ด้วยที่ตั้งไม่ไกลจากเมืองตากอากาศชายทะเลระดับโลกและการเดินทางที่ไม่ไกลจา กรุงเทพฯ ม.บูจึงเป็นที่นิยม 1 ใน 10 ของ มหาวิทยาลัยของไทย มหาวิทยาลัยบูรพา จึงได้รับการขนานนามในฐานะ มหาวิทยาลัยแห่งภาคตะวันออก

มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด

9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

มอ ศูนย์กลางการศึกษาทางทิศทักษิณ มหาวิทยาลัย ที่เคยมีผลงานวิจัยในระดับเอเชีย จนถูกจัดให้อยู่ใน มหาวิทยาลัยอันดับที่ 1 ของไทยในหลายปีก่อน มอ ในปัจจุบันได้พัฒนาในฐานะ “มหาวิทยาลัยศูนย์กลางแห่งภาคใต้”

มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด

8 มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยดินแดง แห่งแรกของภาคอิสาน กับการเป็นศูนย์กลางของการศึกษาของชาวตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่นในฐานะ “มหาวิทยาลัยศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด

7 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย ในต่างจังหวัดแห่งแรกของไทย และเป็น มหาวิทยาลัยแห่งแรกของทางภาคเหนือ ด้วย ด้วยบรรยากาศของเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มช จึงถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาขั้นสูงของทางภาคเหนือในฐานะ “มหาวิทยาลัยชั้นนำของภาคเหนือ

มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด

6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัย ที่แตกหน่อวิทยาเขตมากมายจน กลายเป็นมหาวิทยาลัยอีกกว่า 3 แห่ง มศว ในปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนในทุกศาสตร์ ทั้งศิลปะ วิทยาศาสตร์ การแพทย์ แต่ในส่วนของคณะศึกษาศาสตร์นั้นยังคงเป็นเสาหลักที่สร้างชื่อเสียงให้กับ มศว ในฐานะ “มหาวิทยาลัยที่พัฒนาการศึกษาไทย

มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด5 มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัย ศูนย์กลางทางด้านศิลปะของไทย จัดตั้งเป็นลำดับที่ 5 พร้อมเกษตรและมหิดล ศิลปากรไม่ได้โดดเด่นแค่ศิลปะ ออกแบบ สถาปัตย์ โบราณคดี และดุริยางค์เท่านั้น ด้านภาษา วิทยาศาสตร์และเภสัชก็เป็นอีกสาขาที่มีผลงานโดดเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากรในฐานะ “มหาวิทยาลัยศิลปะแห่งชาติ

มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัย ที่เก่าแก่ ที่สุดเป็นลำดับที่ 4 ของไทยจัดตั้งพร้อมกับ มหิดลและศิลปากร เกษตรศาสตร์มิได้โดดเด่นในด้านเกษตรสมัยใหม่เท่านั้น แต่ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ก็ยังเป็นที่ยอมรับอีกด้วย เกษตรเคยครองตำแหน่ง มหาวิทยาลัย ยอดนิยมของไทยมาแล้วหลายสมัยในฐานะ “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์เกษตรและเทคโนโลยีของชาติ

มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด3 มหาวิทยาลัยมหิดล

อดีตวิทยาลัยแพทยศาสตร์ แห่งประเทศไทย ศูนย์กลางการศึกษาด้านการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศปัจจุบันเป็น มหาวิทยาลัยไทยที่มีผลงานวิจัยในระดับนานาชาติและการจัดอันดับอยู่ที่ 30 ของเอเชียและอยู่ลำดับที่ 1 ของไทย มหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะ “มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทย

มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ การเมืองและการปกครองของไทย มหาวิทยาลัยเก่าแก่อันดับที่ 2 ของไทยและมีชื่อเสียงในเรื่องกฏหมายและหลักปกครองปัจจุบันเปิดสอนในทุกสาขา มธ ในฐานะ “มหาวิทยาลัยการเมืองและประชาธิปไตยของไทย

มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแห่งความฝันและเป็นที่หมายปอง ของนักเรียนมากที่สุดและเป็น มหาวิทยาลัยแห่งชาติ จุฬาฯเป็นมหาวิทยาลัยกลางเมืองหลวงของประเทศไทยมีบทบาทในฐานะ “มหาวิทยาลัยแห่งชาติและแห่งแรกของไทย

10 มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด?มหาวิทยาลัย ยอดนิยมของไทย

thank :: job1hit.com / toptenthailand.com


 • 10 มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด
  0 vote
  avatar
  คนเอาข้อมูลม.บูรพามาโพสเนี่ยผิดนะคะ ศึกษาให้ละเอียดก่อนโพสต์ นะคะ ที่ถูกต้องเป็นแบบนี้นะคะ พ.ศ. 2532 วิทยาเขตพลศึกษา ยุบลงอย่างเสร็จสมบูรณ์ และกลายเป็น คณะพลศึกษา ส่วนงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  พ.ศ. 2533 วิทยาเขตบางแสน ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยบูรพา และ วิทยาเขตพิษณุโลก ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยนเรศวร
  พ.ศ. 2536 วิทยาเขตปทุมวัน ยุบลงอย่างเสร็จสมบูรณ์ พร้อมกันกับ วิทยาเขตบางเขน
  พ.ศ. 2537 - พ.ศ. 2540 หลังจากยุบวิทยาเขตบางเขน ได้จัดตั้งเป็นคณะศึกษาศาสตร์ บางเขน มีการบริหารจัดการในรูปแบบของคณะ (ซึ่งต่อมามีปัญหาพิพาทกับ สถาบันราชภัฎพระนคร จึงมีมติคณะรัฐมนตรี ให้คณะศึกษาศาสตร์ บางเขน ไปใช้พื้นที่อื่นจัดการเรียนการสอนแทน ซึ่งก็คือคณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์)
  พ.ศ. 2537 วิทยาเขตมหาสารคาม ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
  พ.ศ. 2539 วิทยาเขตสงขลา ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยทักษิณ
  หลังจากนั้น มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขยายพื้นที่ไปที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 โดยมีคณะวิชาภายในมหาวิทยาลัยที่เข้าไปเปิดทำการเรียนการสอน ดังต่อไปนี้
  พ.ศ. 2540 - คณะวิศวกรรมศาสตร์ (เดิมมีจัดการเรียนการสอนที่ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน )
  พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2548 คณะศึกษาศาสตร์ องครักษ์ (ย้ายมาจากพื้นที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน เดิม)
  พ.ศ. 2542 - คณะพยาบาลศาสตร์ , คณะเภสัชศาสตร์ (เปิดรับนิสิตตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539) , คณะสหเวชศาสตร์
  โดยมุ่งหวังจะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยพื้นที่องครักษ์นั้น มิได้จัดการบริหารแบบวิทยาเขตแต่อย่างใด
 • 10 มหาวิทยาลัยที่นักเรียนอยากเข้ามากที่สุด
  0 vote
  avatar
  มันไม่มีนักวิชาการจริงๆมาโมเมหรอกว่าอยากให้ตัวเองเป็นอันดับ1 หรือ 2 หรือบอกว่ามหาวิทยาลัยอันดับที่1ถึง4ดีแต่ทฤษฎีหลอกนะครับ ราชฏัฎเอย ราชมงคลเอย ผมเองก็เคยไปลองสอบมาแล้ว ผมพูดได้คำเดียวว่ามันเข้าได้ไม่ยากเลยสำหรับมหาลัยของพวกคุณ แท้จริงขึ้นอยู่กับความพยายามในช่วงเวลามัธยมปลายซึ้งพวกคุณอาจมีน้อย เพราะฉะนั้นอย่ามาอิจฉาหรือหาข้ออ้างเพื่อมาหาว่ามหาลัยพวกผมมันไม่ดี กลับมองย้อนดูตัวพวกคุณเองเถอะ จากนิสิตธรรมศาสตร์
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน

หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
Teen Talk
ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

12 วลี
12 วลี "ฉันไม่เข้าใจ" พูดยังไงไม่ให้ฝรั่งงง!
เวลาเจอฝรั่งที่เข้ามาคุยกับเรา...
การเงินการลงทุนอาชีพในฝันเรียนยังไงให้สนุกมาดูกัน!
5 สูตรคณิตที่จะช่วยให้การคิดเลขดูง่ายขึ้นเยอะ!
5 สูตรคณิตที่จะช่วยให้การคิดเลขดูง่ายขึ้นเยอะ!
ใครที่ไม่ชอบวิชาคณิต หรือวิชาเ...
วันเปิดเทอม โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ขอนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น
มาดูสถิติแอดมิชชันย้อนหลัง ตั้งแต่ปี56 แอดฯไม่ติดกว่าหมื่น!

Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

12 วลี “ฉันไม่เข้าใจ” พูดยังไงไม่ให้ฝรั่งงง!
วิธีพิชิตใจหนุ่มสาวแต่ละกรุ๊ปเลือด