การศึกษา

คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น


เปิดตัว 5 สาขาตามล่านัก ครีเอทีฟ วันนี้ teen.mthai ขอแนะนำคณะใหม่ ถูกใจวัยรุ่นแน่นอน (ฟันธง) กับคณะ คณะดิจิทัลมีเดีย?หลักสูตรสู่อนาคต?(เอะๆเริ่มสงสัยแล้ว ชิมิ ว่ามันคือ คณะอะไร?)

คณะดิจิทัลมีเดีย?คือ คณะที่เปิดสอนหลักสูตร สร้างสรรค์ พัฒนานักออกแบบ (นักสร้างสรรค์ในแบบของคนรุ่นใหม่)?เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์การ์ตูน เกมออนไลน์ วิดีโอเกม เกมมือถือ และสื่อผสม (Multimedia) ต่างๆ

ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการผลงานดิจิทัลในรูปแบบเหล่านี้เป็นจำนวนมากจากการบริโภคสื่อด้านดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ เรียกได้ว่ากำลังฮิต ฮอตมากเลยทีเดียว?เพราะในยุคที่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายต่างๆ ทำให้รูปแบบของสื่อด้านดิจิทัลมีการพัฒนาและแข่งขันกันมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งในด้านเนื้อหา เทคโนโลยี รูปแบบ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพัฒนาการของสื่อดิจิทัลนี้ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล

(มันเริ่มน่าสนใจมากเลยใช่ไหมละ งั้นเจ้จะพาไปดูรายละเอียดต่างๆของแต่ละสาขาและโอกาศในการทำงานของคณะดิจิทัลมีเดีย? กันคะ)

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ (Digital Arts)

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพเคลื่อนไหว ด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ เช่น? การวาดรูปแบบ Digital Paint ?การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) ?และการวาดภาพประกอบ(Illustration) เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์

Illustrator

นักวาดภาพประกอบ ออกแบบและสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบเรื่องราวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิทาน วรรณกรรม นิตยสาร เป็นต้น โดยไม่จำกัดเทคนิควิธีการในการทำงาน

Digital?Painting?Artist

ศิลปินผู้ออกแบบสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในรูปแบบสมัยใหม่? ด้วยการประยุกต์เทคนิคการวาดภาพประเภทต่างๆ เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค เป็นต้น เข้ากับเครื่องมือและโปรแกรมวาดภาพในคอมพิวเตอร์

Texture Artist

ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพและลงสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้าง Texture หรือพื้นผิวสำหรับโมเดลสามมิติสำหรับงานด้านเกม ภาพยนตร์ และแอนิเมชัน

?Matte Painting Artist

ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพทิวทัศน์ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการถ่ายทำเทคนิคพิเศษสำหรับภาพยนตร์ โดยนำภาพวาดทิวทัศน์ซ้อนกับภาพที่ถ่ายทำจริงเพื่อสร้างฉากในจินตนาการตามที่ผู้กำกับต้องการ

3D?Artist

ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรม 3 มิติด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อขึ้นรูปโมเดลสามมิติแบบเสมือนจริงประเภทต่างๆ เช่น? คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอื่นๆต่อไป

 • คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
 • การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
 • วิชวลเอฟเฟกต์
 • การออกแบบกราฟิก

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (Computer Animation)

ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ ?เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก ?การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3 มิติและ 2 มิติ? และการตัดต่อ เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

3D Modeller

นักสร้างโมเดลสามมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์โมเดลสามมิติประเภทต่างๆ เช่น ตัวละคร ฉาก และสิ่งของประกอบฉาก ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติ ทั้งในรูปแบบเหมือนจริงและแบบการ์ตูน เพื่อนำไปใช้การผลิตแอนิเมชันในขั้นตอนต่อไป

3D Animator

นักสร้างแอนิเมชันสามมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันในรูปแบบสามมิติ มีเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการสร้างตัวละครสามมิติให้เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวาสมจริง

3D SLR ?Artist

ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแสง-เงาและ การสร้างพื้นผิวต่างๆให้กับวัตถุในโปรแกรมสามมิติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันสามมิติให้ดูมีมิติสมจริง ได้บรรยากาศและอารมณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น

2D Animator

นักสร้างแอนิเมชันสองมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันในรูปแบบสองมิติ มีความชำนาญด้านการเขียนภาพตัวละครสองมิติให้เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวา แสดงออกถึงออกถึงบุคลิกของตัวละครได้อย่างสมจริง

Storyboard Artist

ศิลปินผู้ชำนาญด้านการวาดภาพเล่าเรื่องราว โดยคำนึงถึงลำดับและความต่อเนื่องของการเล่าเรื่องเป็นหลัก เพื่อนำ Storyboard ไปใช้สำหรับการผลิตแอนิเมชันทั้งในรูปแบบสองมิติและสามมิติ

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design)

แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้
การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อ
การเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น
มิวเซียมสยาม เป็นต้น

 • กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
เช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่น
เกม เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา??สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

Interactive Programmer

โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมกราฟิกเพื่อใช้ในการพัฒนามัลติมีเดียประเภทต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ CD-ROM Kioskแบบหน้าจอทัชสกรีน และเกมแฟลช เป็นต้น

Web Developer

นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้สร้างระบบสำหรับเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆของหน้าเว็บเข้าด้วยกัน รวมถึงการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยี่ใหม่ๆ สำหรับการประมวลผลเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์

Web Designer

นักออกแบบเว็บไซต์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบจัดวางข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแสดงเนื้อหาหรือข้อมูลได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าสนใจ รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์และส่วนประกอบต่างๆของเว็บไซต์

Game Designer

นักออกแบบเกม ผู้ออกแบบวิธีการเล่นเกม(Gameplay) กฎเกณฑ์ในการเล่น รวมถึงระบบและโครงสร้างของเกมโดยคำนึงถึงความสนุกและความน่าสนใจในการเล่นเกม

Concept Artist for game

ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น เช่น ตัวละคร ฉาก และไอเท็ม เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของเกมและกำหนดแนวทางเริ่มต้นในการทำงานออกแบบเกมในขั้นตอนต่อไป

สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects)

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา ?เช่น การสร้างหมอก ควัน ฝุ่น ไฟ ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ และการสร้างภาพตัวละครจำลอง เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์

Visual Effects Artist

ศิลปินผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างภาพที่ถ่ายทำจริง(Live Action)และภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์(CGI) เพื่อสร้างภาพที่มีบรรยากาศสมจริง ส่วนใหญ่มักจะเป็นฉากที่ไม่มีอยู่จริงหรือไม่สามารถถ่ายทำได้

Visual Effects?Compositor

ผู้ทำหน้าที่ประกอบภาพที่ถ่ายทำจริง(Live Action)กับภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์(CGI) เช่น เอฟเฟกต์ ตัวละคร ฉาก เป็นต้น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางเพื่อสร้างสรรค์งานภาพที่สวยงามสมจริงน่าเชื่อถือสำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณาทางโทรทัศน์

3D?SLR Artist

ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแสง-เงาและ การสร้างพื้นผิวต่างๆให้กับวัตถุในโปรแกรมสามมิติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันสามมิติให้ดูมีมิติสมจริง ได้บรรยากาศและอารมณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น

3D Modeller

นักสร้างโมเดลสามมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์โมเดลสามมิติประเภทต่างๆ เช่น ตัวละคร ฉาก และสิ่งของประกอบฉากในรูปแบบเหมือนจริง(Realistic) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติ เพื่อนำใช้ในการทำงานด้านวิชวลเอฟเฟกต์ต่อไป

Technical Director

ผู้กำกับเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะและการเขียนโปรแกรม ดูแลการทำงานด้านเทคนิคของวิชวลเอฟเฟกต์โดยเฉพาะ เช่น การเขียนโปรแกรมสร้างพื้นผิวสำหรับวัตถุสามมิติ การเซ็ทอัพระบบการเคลื่อนไหวของตัวละครสามมิติ และการขียนโปรแกรมจำลองเอฟเฟกต์ เป็นต้น

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (Graphic Design)

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล? ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์? การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

Interactive Designer

นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบข้อมูล (Information Design) การออกแบบหน้าการใช้งานหรือหน้าปฏิบัติการ(Interface Design) หน้าจอทัชกรีน (Touch Screen) การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และสื่อปฏิสัมพันธ์การจัดวางติดตั้ง (Installation Interactive Media)

Graphic Designer

นักออกแบบกราฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการสร้างผลงานออกแบบเพื่อการสื่อสารทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ สื่อโฆษณา เป็นต้น

Motion Graphic Designer

นักออกแบบกราฟิก ผู้นำเสนองานออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว?โดยนำหลักการของแอนิเมชันและทฤษฎีภาพยนตร์มาประยุกต์ใช้กับหลักการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น มิวสิควีดีโอ ไตเติ้ลรายการทีวี เป็นต้น

?Photographer

ช่างภาพ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพด้วยกล้อง โดยนำทฤษฎีของแสงมาประยุกต์ใช้กับการจัดวางองค์ประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดและจินตนาการของตนผ่านทางภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบและสวยงาม

Creative
นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์งานออกแบบใหม่ๆที่หลากหลายและสามารถตอบโจทย์จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาดของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ มีหน้าที่ในการคิดงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น งานโฆษณา (Advertising Design) งานออกแบกราฟิก (Graphic Design)

Art Director

ผู้กำกับศิลป์ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกำกับสไตล์งานและการพัฒนาแนวความคิด เพือวางทิศทางในการทำงานออกแบบที่ชัดเจน ตลอดจนควบคุมคุณภาพการงานผลิตตลอดขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์

Creative Director

ผู้กำกับการออกแบบงานสร้างสรรค์ เป็นผู้บริหารจัดการงานสร้างสรรค์ ควบคุมดูแลทีมงานให้แนวทางในการทำงานและเสนอแนะแนวความคิดในการออกแบบตลอดจนควบคุมให้งานออกมาตอบโจทย์ตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาดของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ในงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น งานโฆษณา(Advertising Design) งานออกแบบกราฟิก (Graphic Design)

อือฮืออ อยากเรียนๆๆๆม้ั้งอะ แต่ เปิดแค่หลักสูตร ปริญญาตรีเท่านั้น
(เสียดายจริงๆ ทำไมไม่เปิดให้มันเร็วกว่านี้ เจ้จะได้ไปเรียน แง่ๆๆๆ )

?thank ::?4yearschange


 • คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น
  0 vote
  avatar
  คณะนี้เปิดมา10ปีแล้วครับ ก่อนหน้านี้มี 2 สาขา คือ interactive กับ animation แต่สาขาที่เปิดเพิ่ม แต่เดิมก็อยู่ในสองสาขาที่กล่าวมาอยู่แล้ว เพียงแต่พึ่งมาแยกเป็น 5 สาขา ได้ประมาณ 3 ปีครับ
 • คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น
  0 vote
  avatar
  หอยเอย -..-" เพิ่งมาเปิดสาขาเรียนตอนตรูแก่แล้วไอ้เราตอนนั้นเมืองไทย มี สาขาคอม แค่ 3 คณะเอง อิจฉาเด็ก จริงๆ ตอนนี้ ก็ทำงานใหญ่โตละหาเวลาลงภาคค่ำ เอา อีกใบมาประดับฝาบ้านดีกว่า
 • คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น
  0 vote
  avatar
  nanakids ปากดีมากเลยนะครับๆ คือคุณเคยเข้ามาดูเข้ามาชม เข้ามาเห็นตัวลูกตา สองลูกของตัวเองหรือเปล่าครับ คุณเรียนอะไรมาคุณรู้อะไรมาได้โปรดคิดนึดนึง เรื่องงานที่บอกว่าหาไม่ได้ที่ไทย คุณไม่มีความสามารถในการหาหรือเปล่า หรือปัญญาในการที่จะหาหรือเปล่า ผมไม่เข้าใจนะ ทำไมต้องออกมาพูดอะไรที่มันแสดงให้เห็นว่าตัวเองโง่ขนาดไหน ที่มาเม้นอะไรแย่ๆแบบนี้ ขอให้คุณมีอณาคตที่ดีของพวกมืงที่ชอบดูถูกคนอื่น นะ!!!!
 • คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น
  0 vote
  avatar
  ใหม่หรือเก่าอันนี้ผมก็ไม่รู้คุณจะเรียนจบจากไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้จะงานที่ไหนผมก็ไม่รู้อีกแหละ เขาแค่มาประชาสัมพันธ์ว่า มีคณะนี้ สาขานี้
  ที่มหาลัยนี้ อยากจะเรียนกันก็มาสมัคร เขาก็ไม่ได้จำกัดนี่ว่าไม่มีหัวครีเอทแล้วเรียนไม่ได้ แล้วฉลาดเกินคนจะเรียนได้อย่างเดียว
  ของแบบนี้มันเรียนไปมันก็ต้องรู้มันก็ต้องทำได้จะเก่งหรือเปล่าผมว่ามันไม่สำคัญนะ สำคัญที่ว่าคุณทำสิ่งที่คุณชอบและสิ่งที่คุณรักหรือเปล่า
  ถ้าใช่ผมว่าก็เดินมาถูกทางแล้วแหละ จะม.เอกชน หรือ จะรัฐบาล
  มันก็สถานศึกษาเหมือนกันนะผมว่า อยู่ที่ว่าคุณจะเอาความรู้
  จาก อาจารย์ประจำ กับ อาจารย์พิเศษที่งานด้านนั้นๆมาสอนเรา
  ได้แค่ไหน
 • คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น
  0 vote
  avatar
  เห็นด้วยกับ"คุณแยกแยะ"ค่ะ การที่เราจะวิจารณ์ใครในแง่ลบ เราควรรู้ในสิ่งที่เราจะวิจารณ์โดยละเอียด ไม่ใช่สักแต่จะว่าแดกดันคนอื่น และการประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา มันก็เป็นเรื่องที่ใครๆเค้าก็ทำกัน แล้ว ม.เอกชนเดี๋ยวนี้มีคุณภาพกว่า ม.รัฐบาลตั้งหลายแห่ง เพราะอุปกรณ์ก็ครบกว่า อาจารย์ที่สอน ก็เป็นศิลปินตามสาขานั้นๆโดยตรง กับอาจารย์ที่มีชื่อของ ม.รัฐบาล ก็มาสอนในเอกชนด้วย คำว่าฝีมือมันเอาไอคำว่ารัฐบาล หรือ เอกชน มาวัดกันไม่ได้หรอกค่ะ ^^
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน

หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
Teen Talk
ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

ย้อนดูหนังสือแบบเรียนสังคมศึกษา ที่เด็กรุ่นใหม่อาจไม่เคยเห็น
12 วลี
12 วลี "ฉันไม่เข้าใจ" พูดยังไงไม่ให้ฝรั่งงง!
เวลาเจอฝรั่งที่เข้ามาคุยกับเรา...
การเงินการลงทุนอาชีพในฝันเรียนยังไงให้สนุกมาดูกัน!
5 สูตรคณิตที่จะช่วยให้การคิดเลขดูง่ายขึ้นเยอะ!
5 สูตรคณิตที่จะช่วยให้การคิดเลขดูง่ายขึ้นเยอะ!
ใครที่ไม่ชอบวิชาคณิต หรือวิชาเ...
วันเปิดเทอม โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน ขอนุ่งซิ่นไม่นุ่งสั้น

Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

รู้หรือไม่! บนโลกใบนี้มีถึง 18 เพศกันแล้ว ถ้าไม่เชื่อมาดูกัน
ขนลุกได้อีก! วัยรุ่นวัย 16 แต่งหน้าขั้นเทพเปลี่ยนตัวเองเป็นแบบนี้