การศึกษา

คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น


เปิดตัว 5 สาขาตามล่านัก ครีเอทีฟ วันนี้ teen.mthai ขอแนะนำคณะใหม่ ถูกใจวัยรุ่นแน่นอน (ฟันธง) กับคณะ คณะดิจิทัลมีเดีย?หลักสูตรสู่อนาคต?(เอะๆเริ่มสงสัยแล้ว ชิมิ ว่ามันคือ คณะอะไร?)

คณะดิจิทัลมีเดีย?คือ คณะที่เปิดสอนหลักสูตร สร้างสรรค์ พัฒนานักออกแบบ (นักสร้างสรรค์ในแบบของคนรุ่นใหม่)?เทคโนโลยีด้านดิจิทัล ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ด้านดิจิทัลคอนเทนท์ เช่น ภาพยนตร์ ภาพยนตร์โฆษณา ภาพยนตร์การ์ตูน เกมออนไลน์ วิดีโอเกม เกมมือถือ และสื่อผสม (Multimedia) ต่างๆ

ซึ่งปัจจุบันมีความต้องการผลงานดิจิทัลในรูปแบบเหล่านี้เป็นจำนวนมากจากการบริโภคสื่อด้านดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศ เรียกได้ว่ากำลังฮิต ฮอตมากเลยทีเดียว?เพราะในยุคที่เทคโนโลยีด้านดิจิทัลเข้ามามีบทบาทและกลายเป็นปัจจัยสำคัญในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไร้สายต่างๆ ทำให้รูปแบบของสื่อด้านดิจิทัลมีการพัฒนาและแข่งขันกันมากขึ้นตามไปด้วย ทั้งในด้านเนื้อหา เทคโนโลยี รูปแบบ รวมถึงความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งพัฒนาการของสื่อดิจิทัลนี้ทำให้ความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์สามารถนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างมหาศาล

(มันเริ่มน่าสนใจมากเลยใช่ไหมละ งั้นเจ้จะพาไปดูรายละเอียดต่างๆของแต่ละสาขาและโอกาศในการทำงานของคณะดิจิทัลมีเดีย? กันคะ)

สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์ (Digital Arts)

ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในรูปแบบจิตรกรรม ประติมากรรมและ ภาพเคลื่อนไหว ด้วยสื่อดิจิทัล โดยใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องมือในโปรแกรมต่างๆ เช่น? การวาดรูปแบบ Digital Paint ?การปั้นโมเดลแบบ 3 มิติ (3D Sculpture) ?และการวาดภาพประกอบ(Illustration) เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาดิจิทัลอาร์ตส์

Illustrator

นักวาดภาพประกอบ ออกแบบและสร้างสรรค์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ประกอบเรื่องราวในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ เช่น นิทาน วรรณกรรม นิตยสาร เป็นต้น โดยไม่จำกัดเทคนิควิธีการในการทำงาน

Digital?Painting?Artist

ศิลปินผู้ออกแบบสร้างสรรค์งานจิตรกรรมในรูปแบบสมัยใหม่? ด้วยการประยุกต์เทคนิคการวาดภาพประเภทต่างๆ เช่น สีน้ำ สีน้ำมัน สีอะคริลิค เป็นต้น เข้ากับเครื่องมือและโปรแกรมวาดภาพในคอมพิวเตอร์

Texture Artist

ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพและลงสีด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อสร้าง Texture หรือพื้นผิวสำหรับโมเดลสามมิติสำหรับงานด้านเกม ภาพยนตร์ และแอนิเมชัน

?Matte Painting Artist

ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการวาดภาพทิวทัศน์ทั้งในระยะใกล้และระยะไกล เพื่อใช้ประโยชน์ด้านการถ่ายทำเทคนิคพิเศษสำหรับภาพยนตร์ โดยนำภาพวาดทิวทัศน์ซ้อนกับภาพที่ถ่ายทำจริงเพื่อสร้างฉากในจินตนาการตามที่ผู้กำกับต้องการ

3D?Artist

ศิลปินผู้สร้างสรรค์งานประติมากรรม 3 มิติด้วยการประยุกต์ใช้เครื่องมือและโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อขึ้นรูปโมเดลสามมิติแบบเสมือนจริงประเภทต่างๆ เช่น? คน สัตว์ สิ่งของ เป็นต้น เพื่อนำไปใช้ในงานคอมพิวเตอร์กราฟิกอื่นๆต่อไป

 • คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน
 • การออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม
 • วิชวลเอฟเฟกต์
 • การออกแบบกราฟิก

 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน (Computer Animation)

ศึกษาเกี่ยวกับการขั้นตอนการทำงานการผลิตแอนิเมชันด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งในรูปแบบ 3 มิติและ 2 มิติ ?เช่น การสร้างเรื่องราว การออกแบบตัวละครและฉาก ?การเขียนสตอรี่บอร์ด การผลิตแอนิเมชันด้วยการใช้โปรแกรม3 มิติและ 2 มิติ? และการตัดต่อ เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์แอนิเมชัน

3D Modeller

นักสร้างโมเดลสามมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์โมเดลสามมิติประเภทต่างๆ เช่น ตัวละคร ฉาก และสิ่งของประกอบฉาก ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติ ทั้งในรูปแบบเหมือนจริงและแบบการ์ตูน เพื่อนำไปใช้การผลิตแอนิเมชันในขั้นตอนต่อไป

3D Animator

นักสร้างแอนิเมชันสามมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันในรูปแบบสามมิติ มีเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการสร้างตัวละครสามมิติให้เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวาสมจริง

3D SLR ?Artist

ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแสง-เงาและ การสร้างพื้นผิวต่างๆให้กับวัตถุในโปรแกรมสามมิติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันสามมิติให้ดูมีมิติสมจริง ได้บรรยากาศและอารมณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น

2D Animator

นักสร้างแอนิเมชันสองมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันในรูปแบบสองมิติ มีความชำนาญด้านการเขียนภาพตัวละครสองมิติให้เคลื่อนไหวได้อย่างมีชีวิตชีวา แสดงออกถึงออกถึงบุคลิกของตัวละครได้อย่างสมจริง

Storyboard Artist

ศิลปินผู้ชำนาญด้านการวาดภาพเล่าเรื่องราว โดยคำนึงถึงลำดับและความต่อเนื่องของการเล่าเรื่องเป็นหลัก เพื่อนำ Storyboard ไปใช้สำหรับการผลิตแอนิเมชันทั้งในรูปแบบสองมิติและสามมิติ

สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม (Interactive and Game Design)

แบ่งเป็น 2 กลุ่มวิชาชีพเลือก ได้แก่

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบสื่อในรูปแบบดิจิทัลที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้ได้ ซึ่งต้องมีการประยุกต์ใช้
การเขียนโปรแกรมสำหรับการออกแบบมัลติมีเดียเพื่อใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน เช่น เว็บไซต์ CD สื่อ
การเรียนการสอน รวมถึงมัลติมีเดียที่ใช้ในงานนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์แบบอินเทอร์แอคทีฟ เช่น
มิวเซียมสยาม เป็นต้น

 • กลุ่มวิชาชีพเลือกเกม

เรียนเกี่ยวกับการออกแบบเกมและการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้ในเกมทั้งรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ
เช่น การออกแบบฉากและตัวละคร การออกแบบด่าน (Level Design) และการออกแบบวิธีการเล่น
เกม เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา??สาขาวิชาการออกแบบอินเทอร์แอคทีฟและเกม

Interactive Programmer

โปรแกรมเมอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเขียนโปรแกรมกราฟิกเพื่อใช้ในการพัฒนามัลติมีเดียประเภทต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ CD-ROM Kioskแบบหน้าจอทัชสกรีน และเกมแฟลช เป็นต้น

Web Developer

นักพัฒนาเว็บไซต์ ผู้สร้างระบบสำหรับเว็บไซต์เพื่อเชื่อมโยงส่วนประกอบต่างๆของหน้าเว็บเข้าด้วยกัน รวมถึงการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยี่ใหม่ๆ สำหรับการประมวลผลเว็บไซต์และการเขียนโปรแกรมเกี่ยวกับการจัดทำเว็บไซต์

Web Designer

นักออกแบบเว็บไซต์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบจัดวางข้อมูลต่างๆของเว็บไซต์ ให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการแสดงเนื้อหาหรือข้อมูลได้อย่างชัดเจน เข้าใจง่าย และน่าสนใจ รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์และส่วนประกอบต่างๆของเว็บไซต์

Game Designer

นักออกแบบเกม ผู้ออกแบบวิธีการเล่นเกม(Gameplay) กฎเกณฑ์ในการเล่น รวมถึงระบบและโครงสร้างของเกมโดยคำนึงถึงความสนุกและความน่าสนใจในการเล่นเกม

Concept Artist for game

ศิลปินผู้ออกแบบและสร้างสรรค์งานภาพของเกมจากแนวความคิดในขั้นเบื้องต้น เช่น ตัวละคร ฉาก และไอเท็ม เป็นต้น เพื่อแสดงให้เห็นภาพรวมของเกมและกำหนดแนวทางเริ่มต้นในการทำงานออกแบบเกมในขั้นตอนต่อไป

สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์ (Visual Effects)

ศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนการสร้างเทคนิคพิเศษด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในงานภาพยนตร์และงานโฆษณา ?เช่น การสร้างหมอก ควัน ฝุ่น ไฟ ระเบิด การจำลองเหตุการณ์ทางภัยธรรมชาติ และการสร้างภาพตัวละครจำลอง เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาวิชาวิชวลเอฟเฟกต์

Visual Effects Artist

ศิลปินผู้สร้างสรรค์เทคนิคพิเศษสำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณาทางโทรทัศน์ ซึ่งเป็นการผสมผสานกันระหว่างภาพที่ถ่ายทำจริง(Live Action)และภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์(CGI) เพื่อสร้างภาพที่มีบรรยากาศสมจริง ส่วนใหญ่มักจะเป็นฉากที่ไม่มีอยู่จริงหรือไม่สามารถถ่ายทำได้

Visual Effects?Compositor

ผู้ทำหน้าที่ประกอบภาพที่ถ่ายทำจริง(Live Action)กับภาพที่สร้างจากคอมพิวเตอร์(CGI) เช่น เอฟเฟกต์ ตัวละคร ฉาก เป็นต้น ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฉพาะทางเพื่อสร้างสรรค์งานภาพที่สวยงามสมจริงน่าเชื่อถือสำหรับงานภาพยนตร์และงานโฆษณาทางโทรทัศน์

3D?SLR Artist

ศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดแสง-เงาและ การสร้างพื้นผิวต่างๆให้กับวัตถุในโปรแกรมสามมิติ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานแอนิเมชันสามมิติให้ดูมีมิติสมจริง ได้บรรยากาศและอารมณ์ตามที่กำหนดไว้ในขั้นตอนการออกแบบเบื้องต้น

3D Modeller

นักสร้างโมเดลสามมิติ ออกแบบและสร้างสรรค์โมเดลสามมิติประเภทต่างๆ เช่น ตัวละคร ฉาก และสิ่งของประกอบฉากในรูปแบบเหมือนจริง(Realistic) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สามมิติ เพื่อนำใช้ในการทำงานด้านวิชวลเอฟเฟกต์ต่อไป

Technical Director

ผู้กำกับเทคนิคที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านศิลปะและการเขียนโปรแกรม ดูแลการทำงานด้านเทคนิคของวิชวลเอฟเฟกต์โดยเฉพาะ เช่น การเขียนโปรแกรมสร้างพื้นผิวสำหรับวัตถุสามมิติ การเซ็ทอัพระบบการเคลื่อนไหวของตัวละครสามมิติ และการขียนโปรแกรมจำลองเอฟเฟกต์ เป็นต้น

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิก (Graphic Design)

ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบงานกราฟิกเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการสื่อสารและการโฆษณาประชาสัมพันธ์ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล? ได้แก่ การออกแบบโปสเตอร์? การออกแบบโลโก้ การออกแบบภาพลักษณ์สำหรับองค์กรการออกแบบบรรจุภัณฑ์ (Packaging Design) และการออกแบบกราฟิกสำหรับเว็บไซต์ เป็นต้น

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา สาขาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิก

Interactive Designer

นักออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์ ผู้ที่ทำงานด้านการออกแบบข้อมูล (Information Design) การออกแบบหน้าการใช้งานหรือหน้าปฏิบัติการ(Interface Design) หน้าจอทัชกรีน (Touch Screen) การออกแบบเว็บไซต์ (Web Design) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) สื่อการเรียนการสอน (e-Learning) และสื่อปฏิสัมพันธ์การจัดวางติดตั้ง (Installation Interactive Media)

Graphic Designer

นักออกแบบกราฟิก ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะการออกแบบด้วยรูปภาพ ตัวอักษร หรือภาพเคลื่อนไหวเพื่อใช้ในการสร้างผลงานออกแบบเพื่อการสื่อสารทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล เช่น โบรชัวร์ โปสเตอร์ สื่อโฆษณา เป็นต้น

Motion Graphic Designer

นักออกแบบกราฟิก ผู้นำเสนองานออกแบบกราฟิกในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว?โดยนำหลักการของแอนิเมชันและทฤษฎีภาพยนตร์มาประยุกต์ใช้กับหลักการออกแบบกราฟิกเพื่อสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่างๆ เช่น มิวสิควีดีโอ ไตเติ้ลรายการทีวี เป็นต้น

?Photographer

ช่างภาพ ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพด้วยกล้อง โดยนำทฤษฎีของแสงมาประยุกต์ใช้กับการจัดวางองค์ประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดและจินตนาการของตนผ่านทางภาพถ่ายที่สมบูรณ์แบบและสวยงาม

Creative
นักออกแบบสื่อสร้างสรรค์ เป็นผู้ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์งานออกแบบใหม่ๆที่หลากหลายและสามารถตอบโจทย์จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาดของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ มีหน้าที่ในการคิดงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น งานโฆษณา (Advertising Design) งานออกแบกราฟิก (Graphic Design)

Art Director

ผู้กำกับศิลป์ เชี่ยวชาญด้านการออกแบบกำกับสไตล์งานและการพัฒนาแนวความคิด เพือวางทิศทางในการทำงานออกแบบที่ชัดเจน ตลอดจนควบคุมคุณภาพการงานผลิตตลอดขั้นตอนให้เสร็จสมบูรณ์

Creative Director

ผู้กำกับการออกแบบงานสร้างสรรค์ เป็นผู้บริหารจัดการงานสร้างสรรค์ ควบคุมดูแลทีมงานให้แนวทางในการทำงานและเสนอแนะแนวความคิดในการออกแบบตลอดจนควบคุมให้งานออกมาตอบโจทย์ตามจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ทางการตลาดของลูกค้าได้อย่างสมบูรณ์ ในงานสร้างสรรค์ประเภทต่างๆ เช่น งานโฆษณา(Advertising Design) งานออกแบบกราฟิก (Graphic Design)

อือฮืออ อยากเรียนๆๆๆม้ั้งอะ แต่ เปิดแค่หลักสูตร ปริญญาตรีเท่านั้น
(เสียดายจริงๆ ทำไมไม่เปิดให้มันเร็วกว่านี้ เจ้จะได้ไปเรียน แง่ๆๆๆ )

?thank ::?4yearschange


 • คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น
  0 vote
  avatar
  คณะนี้เปิดมา10ปีแล้วครับ ก่อนหน้านี้มี 2 สาขา คือ interactive กับ animation แต่สาขาที่เปิดเพิ่ม แต่เดิมก็อยู่ในสองสาขาที่กล่าวมาอยู่แล้ว เพียงแต่พึ่งมาแยกเป็น 5 สาขา ได้ประมาณ 3 ปีครับ
 • คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น
  0 vote
  avatar
  หอยเอย -..-" เพิ่งมาเปิดสาขาเรียนตอนตรูแก่แล้วไอ้เราตอนนั้นเมืองไทย มี สาขาคอม แค่ 3 คณะเอง อิจฉาเด็ก จริงๆ ตอนนี้ ก็ทำงานใหญ่โตละหาเวลาลงภาคค่ำ เอา อีกใบมาประดับฝาบ้านดีกว่า
 • คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น
  0 vote
  avatar
  nanakids ปากดีมากเลยนะครับๆ คือคุณเคยเข้ามาดูเข้ามาชม เข้ามาเห็นตัวลูกตา สองลูกของตัวเองหรือเปล่าครับ คุณเรียนอะไรมาคุณรู้อะไรมาได้โปรดคิดนึดนึง เรื่องงานที่บอกว่าหาไม่ได้ที่ไทย คุณไม่มีความสามารถในการหาหรือเปล่า หรือปัญญาในการที่จะหาหรือเปล่า ผมไม่เข้าใจนะ ทำไมต้องออกมาพูดอะไรที่มันแสดงให้เห็นว่าตัวเองโง่ขนาดไหน ที่มาเม้นอะไรแย่ๆแบบนี้ ขอให้คุณมีอณาคตที่ดีของพวกมืงที่ชอบดูถูกคนอื่น นะ!!!!
 • คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น
  0 vote
  avatar
  ใหม่หรือเก่าอันนี้ผมก็ไม่รู้คุณจะเรียนจบจากไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้จะงานที่ไหนผมก็ไม่รู้อีกแหละ เขาแค่มาประชาสัมพันธ์ว่า มีคณะนี้ สาขานี้
  ที่มหาลัยนี้ อยากจะเรียนกันก็มาสมัคร เขาก็ไม่ได้จำกัดนี่ว่าไม่มีหัวครีเอทแล้วเรียนไม่ได้ แล้วฉลาดเกินคนจะเรียนได้อย่างเดียว
  ของแบบนี้มันเรียนไปมันก็ต้องรู้มันก็ต้องทำได้จะเก่งหรือเปล่าผมว่ามันไม่สำคัญนะ สำคัญที่ว่าคุณทำสิ่งที่คุณชอบและสิ่งที่คุณรักหรือเปล่า
  ถ้าใช่ผมว่าก็เดินมาถูกทางแล้วแหละ จะม.เอกชน หรือ จะรัฐบาล
  มันก็สถานศึกษาเหมือนกันนะผมว่า อยู่ที่ว่าคุณจะเอาความรู้
  จาก อาจารย์ประจำ กับ อาจารย์พิเศษที่งานด้านนั้นๆมาสอนเรา
  ได้แค่ไหน
 • คณะดิจิทัลมีเดีย สาขาใหม่ ถูกใจวัยรุ่น
  0 vote
  avatar
  เห็นด้วยกับ"คุณแยกแยะ"ค่ะ การที่เราจะวิจารณ์ใครในแง่ลบ เราควรรู้ในสิ่งที่เราจะวิจารณ์โดยละเอียด ไม่ใช่สักแต่จะว่าแดกดันคนอื่น และการประชาสัมพันธ์ หรือการโฆษณา มันก็เป็นเรื่องที่ใครๆเค้าก็ทำกัน แล้ว ม.เอกชนเดี๋ยวนี้มีคุณภาพกว่า ม.รัฐบาลตั้งหลายแห่ง เพราะอุปกรณ์ก็ครบกว่า อาจารย์ที่สอน ก็เป็นศิลปินตามสาขานั้นๆโดยตรง กับอาจารย์ที่มีชื่อของ ม.รัฐบาล ก็มาสอนในเอกชนด้วย คำว่าฝีมือมันเอาไอคำว่ารัฐบาล หรือ เอกชน มาวัดกันไม่ได้หรอกค่ะ ^^
select เลือกแสดงความเห็น
select บนเว็บไซต์
select บน Facebook
แสดงความคิดเห็น
avatar
แนบรูปภาพ
icon_videoแนบวีดีโอ
icon_cartoonใส่การ์ตูน

หลังจากแสดงความคิดเห็นด้านบนนี้ต้องรอการตรวจสอบจาก Admin ก่อนนะคะ
Teen Talk
ยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร "วัยทีน" web : teen.mthai.com E-Mail : teen@mthai.com FB : Teen.mthai - Candy Mag twitter : teenmthai

เนื้อหาล่าสุดในหมวด

ต้องรู้! 7 ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ยังขาดในการทำงาน
มาดอาจารย์สอนพิเศษ ของ สายป่าน อภิญญา
มาดอาจารย์สอนพิเศษ ของ สายป่าน อภิญญา
อีกหนึ่งสาวที่กำลังมีผลงานฮอตร...
สวยเก่งไม่ธรรมดา ดร.จ๋า ณัฐฐาวีรนุช กับบทบาทวิทยากร สอนนักศึกษา
คณะนิเทศศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ VS มหาวิทยาลัยรังสิต
สุดปลื้ม น้องพลอย ลูกสาวแม่ดี้ ปัทมา ได้เป็นคุณหมอเต็มตัวแล้ว

Facebook Teen.mthai Candy ClubInside Asian

เนื้อหาล่าสุด Teen MThai

ต้องรู้! 7 ทักษะที่นักศึกษาจบใหม่ยังขาดในการทำงาน
หลงใหลอย่างหนัก เพ้นท์หน้าแรกของหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์ลงกำแพง