ขนาด…ยังไม่ได้เลย แล้วจะ…ได้เหรอ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

หน้าแรกอาจารย์อดัม / เทคนิคการพูดภาษาอังกฤษ / ขนาด…ยังไม่ได้เลย แล้วจะ…ได้เหรอ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร?

ขนาด…ยังไม่ได้เลย You can’t even…, แล้วจะ…ได้เหรอ so how are you gonna… ? (gonna ย่อมากจาก going to)

ขนาดไปเองยังไม่ถูก แล้วจะพาฉันไปได้เหรอ

You can’t even get there on your own, so how are you gonna take me there?

ขนาดทำเองยังไม่เป็น แล้วจะไปสอนคนอื่นอีกเหรอ
You can’t even do it yourself, so how are you gonna teach other people how to do it?

แสดงความคิดเห็น