เซ็งเป็ด

เซ็งเป็ด ถ้าจะพูดคำว่า “เซ็งเป็ด” ภาษาอังกฤษพูดว่า?
ถ้าจะพูดคำว่า “เซ็งเป็ด” ภาษาอังกฤษพูดว่า?

อยากรู้ไหมว่า คำว่า "เซ็งเป็ด" ภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร ถ้าแปลตรงตัวคือ I'm sick of ducks. แต่ความหมายไม่ตรงกันเพราะเซ็งเป็ดนั้นเป็นคำสแลงไทยไง ฝรั่งจะฟังแล้วคิดว่า

20 ก.ย 2559 / 14:02 น.